Tin chung

Tin chung

Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 32674 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #244 vào: 24-02-2022 20:23:54
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 11/02/22:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02: 6,200,000đ.
Ngày 22/02/22:
- MTQ ủng hộ qua quỹ NTCM: 200,000đ.
- MTQ ủng hộ qua quỹ NTCM: 650,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #243 vào: 14-01-2022 23:35:28
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/01/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T01: 2,600,000đ.
Ngày 05/01/22:
- Chị Nguyen Ngoc Kim Chi ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 06/01/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 17,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #242 vào: 06-01-2022 07:16:43
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 02/12/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T12: 2,230,000đ.
Ngày 04/12/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #241 vào: 11-11-2021 19:44:10
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 01/11/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 2,600,000đ.
Ngày 04/11/21:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 2,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #240 vào: 21-10-2021 16:31:28
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 05/10/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T10: 3,700,000đ.
Ngày 07/10/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #239 vào: 20-09-2021 07:37:59
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 02/9/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T9 : 3,000,000đ.
Ngày 06/9/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #238 vào: 05-08-2021 06:09:40
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 01/7/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T7 : 7,500,000đ.
Ngày 01/7/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T7 : 2,600,000đ.

Ngày 03/08/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T8 : 2,600,000đ.
Ngày 04/8/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T8: 4,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .


Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #237 vào: 14-06-2021 00:31:25
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 01/6/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T6 : 3,000,000đ.
Ngày 04/6/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #236 vào: 10-05-2021 16:38:26
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 05/5/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T5 : 3,500,000đ.
- Yard Sale ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/5/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, loanngyen1202, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #235 vào: 09-04-2021 20:31:59
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 01/4/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T4 : 7,800,000đ.
Ngày 09/4/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #234 vào: 04-03-2021 09:53:01
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 04/02/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T2 : 2,600,000đ.
Ngày 01/3/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T3 : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T3 : 2,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #233 vào: 03-02-2021 20:46:56
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 29/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 : 9,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #232 vào: 06-01-2021 10:44:41
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 05/01/21:
- Anh(chị) Giang Dao bạn Nguyễn Việt Hoa ủng hộ NC YangMao : 2,300,000đ.
- Chị Kim Chi ủng hộ NC YangMao : 500,000đ.
Ngày 06/01/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01 NC Cưpui : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 11,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
« Sửa lần cuối: 13-01-2021 15:47:01 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #231 vào: 24-12-2020 18:49:27
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Anh Tyler Nguyen ủng hộ KTX  : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #230 vào: 19-12-2020 15:03:01
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T12 : 2,600,000đ.
Ngày 04/12/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg