Tin chung


CẦN THÔNG TIN
XÁC MINH
Hãy bỏ chút thời gian giúp các hoàn cảnh khó khăn khu vực bạn sinh sống

Tin chung


CẦN THÔNG TIN
XÁC MINH
Hãy bỏ chút thời gian giúp các hoàn cảnh khó khăn khu vực bạn sinh sống

Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 34066 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #234 vào: 04-03-2021 09:53:01
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 04/02/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T2 : 2,600,000đ.
Ngày 01/3/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T3 : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T3 : 2,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #233 vào: 03-02-2021 20:46:56
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 29/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 : 9,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #232 vào: 06-01-2021 10:44:41
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 05/01/21:
- Anh(chị) Giang Dao bạn Nguyễn Việt Hoa ủng hộ NC YangMao : 2,300,000đ.
- Chị Kim Chi ủng hộ NC YangMao : 500,000đ.
Ngày 06/01/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01 NC Cưpui : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 11,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
« Sửa lần cuối: 13-01-2021 15:47:01 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #231 vào: 24-12-2020 18:49:27
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Anh Tyler Nguyen ủng hộ KTX  : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #230 vào: 19-12-2020 15:03:01
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T12 : 2,600,000đ.
Ngày 04/12/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #229 vào: 25-11-2020 15:21:06
Quỹ Nồi cháo Dăk Lăk đã nhận :
Ngày 12/11/20:
- Anh(chị) Tom Tep ủng hộ KTX : 558,000đ.
- Anh(chị) Huynh Thu  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 13/11/20:
- Anh(chị) Chanh   ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 14/11/20:
- Anh Pham Dinh Quy  ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Chị Truong Thi Da Linh  ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/11/20:
- Chị Thuy Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 21/11/20:
- Anh(chị) Duong Trinh Van ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 22/11/20:
- Anh(chị) DTN TTLDNN  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #228 vào: 11-11-2020 21:44:49
Quỹ Nồi cháo Dăk Lăk đã nhận :
Ngày 03/11/20 :
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T11 : 2,500,000đ.
Ngày 06/11/20:
- Chị Tran Hai Yen : 600,000đ.
- Chi Que Tra : 1,200,000đ.
- Anh Le Manh Hung : 300,000đ.
- Chị Nguyen Hai Yen : 500,000đ.
- Chị Loan Pham Bich : 600,000đ.
- Chi Nhuan : 558,000đ.
- Chị Bich Tra : 600,000đ.
- Chị Van Thi Bich Hang : 558,000đ.
- Anh(chị) Dai Quan : 2,232,000đ.
- Chị Bich Tra : 1,000,000đ.
Ngày 11/11/20:
- Chau Sebastian Knoller : 558,000đ.
- Nhóm bạn Van, Tran , Hoa CMTX T11 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #227 vào: 31-10-2020 20:10:04
Quỹ Nồi cháo Đắk Lắk  đã nhận ( cho NC xã Yang Mao) :
Ngày 28/10/20 :
- Chị Minh Thao Do : 500,000đ.
- MTQ có số GD 451907.281020.104430 : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Tu Nguyen Linh và Tran Nhu Hang : 1,200,000đ.
- Chị Ta Thu Huyen : 500,000đ.
- Chị Chich Choe : 300,000đ.
- Chị Hanoi Nguyen Viet Hoa : 2,000,000đ.
- Chị Hanoi Nguyen Viet Hoa : 1,200,000đ.
- Anh(chị) Dung : 500,000đ.
- Chị Cao Thi Thu Phuong : 500,000đ.
- FB Giang Nguyen Hoang : 1,000,000đ.
- MTQ có số GD 758810.281020.172437 : 1,000,000đ.
Ngày 29/10/20:
- MTQ có số GD 998305.291020.085423 : 300,000đ.
- Chị Mai Dam : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Thi Phuong Linh : 200,000đ.
- Anh Luu Quang Hung : 500,000đ.
- MTQ có số GD 089671.291020.101131 : 1,200,000đ.
- MTQ có số GD 060290.291020.101936 : 600,000đ.
- Chị Kim Lan : 500,000đ.
- Anh(chị) Hu Truc : 500,000đ.
- Chị Pham Thi Hanh : 300,000đ.
- Chị Do Thi Hien Hoa : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, loanngyen1202, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #226 vào: 15-10-2020 16:25:06
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 06/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 3,000,000đ.
Ngày 09/10/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T10 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #225 vào: 20-09-2020 14:27:01
@ThaiDzuy : cảm ơn em, chị đã sửa ngày.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

 • BAN QUẢN TRỊ
 • Người Tôi Cưu Mang
 • *****
 • Bài viết: 3.731
 • Thanked: 3457 times
 • Thích 15
 • Giới tính: Nam
Trả lời #224 vào: 19-09-2020 19:29:05
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 04/5/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 2,000,000đ.
Chị ơi,

Ngày 5/9 ạ. 

Thanks chị, 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #223 vào: 18-09-2020 19:17:29
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 2,000,000đ.
Ngày 05/9/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T9 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 09-10-2020 14:41:03 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #222 vào: 01-09-2020 19:05:07
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 24/8/2020:
- Anh(chị) Ha Xuan Loc & Ha Lo (USA) ủng hộ KTX :500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #221 vào: 06-08-2020 20:37:49
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/8/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 03/8/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T8 : 2,600,000đ.
Ngày 04/8/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #220 vào: 14-07-2020 16:00:22
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/7/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 02/7/20:
- Nhóm Van, Trang, Hoa CMTX T7 : 2,600,000đ.
Ngày 08/7/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T7 : 9,000,000đ.
- Chị Hoai Pham CMTX tháng 4---> T9/2020 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg