Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 50993 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #269 vào: 16-09-2023 20:25:56
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/9/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9: 2,600,000đ.
Ngày 06/9/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 2,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #268 vào: 04-09-2023 07:54:20
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 20/8/23:
- Anh TLC ủng hộ KTX: 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn anh.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #267 vào: 12-08-2023 19:48:40
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/8/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T8: 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 7,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #266 vào: 13-07-2023 10:29:33
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/7/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T7: 2,600,000đ.
Ngày 05/7/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 9,000,000đ.
Ngày 06/7/23:
- Quỹ NC miền Nam  hỗ trợ kinh phí hoạt động: 20,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #265 vào: 12-06-2023 11:45:49
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/6/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6: 2,600,000đ.
Ngày 05/6/23:
- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #264 vào: 01-06-2023 12:25:06
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 12
/5/23:

- Anh(chị) Moc Di CMTX T5: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #263 vào: 11-05-2023 13:46:52
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/5/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5: 2,600,000đ.
Ngày 05/5/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 3,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #262 vào: 02-05-2023 14:10:50
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 28/4/23:
- Anh(chị) Moc Di CMTX T4: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #261 vào: 24-04-2023 11:25:16
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 01/4/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4: 2,600,000đ.
Ngày 07/4/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 6,200,000đ.
Ngày 18/4/23:
- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #260 vào: 25-03-2023 15:44:47
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 18/3/23:
- Anh(chị) Moc Di ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #259 vào: 13-03-2023 15:59:20
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 01/3/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T3: 2,600,000đ.
Ngày 06/3/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 1,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #258 vào: 21-02-2023 19:43:56
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 11/02/23:

- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
Ngày 14/01/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 5,700,000đ.

Ngày 19/02/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T02: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #257 vào: 11-01-2023 10:57:48
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 04/01/23
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 19,900,000đ.

Ngày 08/01/23:
- Anh(chị) Hanh Duong ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,400,000đ.

- Anh(chị) Giang Dao ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #256 vào: 06-12-2022 15:44:26
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 01/12/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 2,000,000đ.

Ngày 02/12/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #255 vào: 28-11-2022 14:13:04
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 01/11/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 2,000,000đ.

Ngày 04/11/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia