Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 25331 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #79 vào: 20-10-2016 15:13:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/10/16 :
- Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T10 : 500,000đ.
- Chi Cuc, Chi Thuy, Chi Lien ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 06/10/16 :
- Chị Ngo Thi Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/10/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #78 vào: 02-10-2016 13:35:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/9/16 :
- Anh Leminh_41 CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 30/9/16 :
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T10 : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #77 vào: 17-09-2016 17:56:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/9/16 :
- Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 07/9/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 700,000đ.
Ngày 09/9/16 :
- Anh Cong Tuan ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Thong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Huy ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Ko TY ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Chau ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Quoc Anh ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Bao ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh(chị) Mau Anh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Ha Tuan ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Duc Lan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh(chị) Gia Bao ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Kim Liên ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Bạn Pham Hai ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #76 vào: 17-09-2016 17:49:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 12/8/16 :
- Bạn chị Binh Le ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/8/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #75 vào: 12-08-2016 12:01:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/8/16 :
- Đồng nghiệp TungShing  CMTX T8 : 400,000đ.
Ngày 05/8/16 :
- Chị Le Thi Kim Lien  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/8/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 12/8/16 :
- Anh Tran Quang Cuong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #74 vào: 08-08-2016 11:51:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 22/7/16 :
- Chị Thuy Ngo ủng hộ KTX : 2,225,000đ.
- Chị Gia Bao tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #73 vào: 20-07-2016 20:17:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 13/7/16 :
- Chị Viet Ha CMTX T7,8 : 1,000,000đ.
- Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Nam Tran ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Học sinh chị Viet Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/7/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #72 vào: 11-07-2016 20:04:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/7/16 :
- Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T7 : 800,000đ.
Ngày 02/7/16 :
- Chị Ly Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Kim Lien CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 04/7/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #71 vào: 28-06-2016 16:04:03
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/6/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 07/6/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 17/6/16 :
- Bạn Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/6/16 :
- Chị Anh Nga CMTX T6,7 : 1,000,000đ.
- Anh Minh Huy ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Ngoc Paul ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Em Thong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 21/6/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 23/6/16 :
- Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Luan ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Vu Minh ủng hộ KTX : 500,0000đ.
- Chị Viet Ha Le CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
- Chị Kim Lien CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị em.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #70 vào: 28-05-2016 20:01:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/5/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 10/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 300,000đ.
Ngày 16/5/16 :
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX  : 400,000đ.
Ngày 24/5/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 25/5/16 :
- Chị Dang To Quyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #69 vào: 01-05-2016 16:56:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/4/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #68 vào: 14-04-2016 18:27:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 04/4/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 07/4/16 :
- Chị Dung Trinh CMTX T4 : 500,000đ.
- Bạn chị Viet Ha Le ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Anh Nga CMTX T4,5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #67 vào: 28-03-2016 13:57:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/3/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #66 vào: 15-03-2016 17:52:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/3/16 :
- Nhóm Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T3 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 400,000đ.
Ngày 06/3/16 :
- Chị Lê Thị Vân Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.948
 • Thanked: 3340 times
 • Thích 41
Trả lời #65 vào: 03-03-2016 15:04:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/02/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi