Tin chung:

Tin chung

HỖ TRỢ HỌC SINH BÁN TRÚ VÙNG CAO
TH & THCS CAO RĂM - CAO SƠN - LƯƠNG SƠN _ HOÀ BÌNH

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 21495 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #67 vào: 28-03-2016 13:57:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/3/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #66 vào: 15-03-2016 17:52:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/3/16 :
- Nhóm Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T3 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 400,000đ.
Ngày 06/3/16 :
- Chị Lê Thị Vân Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #65 vào: 03-03-2016 15:04:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/02/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #64 vào: 17-02-2016 14:44:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/16 :
- Nhóm Van,Trang,Hoa CMTX T2 : 500,000đ.
Ngày 03/02/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 700,000đ.
Ngày 04/02/16 :
- Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 15/02/16 :
- Chị Nguyễn Thị Nhung ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Viet Ha CMTX T3,4 : 1,000,000đ.
- Chị Cao Loan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Thanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chi Huyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #63 vào: 01-02-2016 16:09:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 29/01/16 :
- Anh Pham Van Hai  ủng hộ KTX : 300,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #62 vào: 25-01-2016 14:05:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 18/01/16 :
- Chị Dung Trinh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/01/16 :
- Anh(chị) Van Anh Truong Nguyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #61 vào: 15-01-2016 14:25:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/01/16 :
- Chị Le Linh CMTX T6--->T12/2015 : 700,000đ.
Ngày 05/01/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 06/01/16 :
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T01--->T5/2016 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #60 vào: 31-12-2015 20:56:31
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 31/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2016 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #59 vào: 26-12-2015 13:47:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/12/15 :
- Chị Huong Le CMTX T12 : 100,000đ.
- Chị Hang Xinh  ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh LeMinh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #58 vào: 16-12-2015 20:48:09
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/15 :
- Chị Huong Le ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Chị Thuy Tran ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Vu Tuan Minh  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/12/15 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 03/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 300,000đ.
Ngày 15/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 đến T12 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #57 vào: 02-12-2015 21:25:20
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/11/15:
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 23/11/15 :
- Chị Hien Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Lan Tran ủng hộ KTX : 500,00đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #56 vào: 11-11-2015 04:01:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/11/15 :
- Chị ThienVan CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 04/11/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 09/11/15:
- Chị Thu Huong Vu CMTX T11 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #55 vào: 04-11-2015 00:01:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 15/10/15:
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #54 vào: 14-10-2015 22:10:20
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/10/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 12/10/15:
- Bon Bi CMTX Quý 4 : 500,000đ.
- Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,00đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #53 vào: 01-10-2015 06:21:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 30/9/15:
- Anh Duc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thien Van CMTX  T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị

Lá thu vàng  không rơi