Tin chung

Tin chung

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 26656 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #208 vào: 03-03-2023 13:33:06
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 20/02/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 01/3/23:
- Vo chong Hung Huong - Cam xuyen ủng hộ KTX: 1,000,000đ
- Cu Nhan, Cu Dinh  ủng hộ KTX: 400,000đ.
- Anh Tung ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Anh Thong ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #207 vào: 31-01-2023 20:24:31
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 09/01/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01: 500,000đ.
Ngày 12/01/23:
- Chị Michele_du và GĐ ủng hộ KTX(mua vật dụng nồi cháo): 1,000,000đ.
Ngày 25/01/23:
- Anh Thắng Cọt ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #206 vào: 08-01-2023 11:29:21
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 04/01/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 1,500,000đ.
Ngày 08/01/23:
- Nhóm Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #205 vào: 06-12-2022 15:47:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/12/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 500,000đ.
- Quỹ NTCM chuyển ủng hộ KTX từ NC Quảng Trị: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #204 vào: 28-11-2022 14:22:12
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 18/11/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 21/11/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của ccá anh chị.


Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #203 vào: 18-11-2022 09:52:32
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/11/22:
- Cụ Nhân ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Cụ Định ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 08/11/22:
- Anh Nguyen Xuan Tung  ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #202 vào: 04-11-2022 11:22:05
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 31/10/22:
- Chị Michele_du và GĐ ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 01/11/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #201 vào: 21-10-2022 13:58:26
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 16/10/22:
- Bác Hoàng Lam (CTy Việt Thái) ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 18/10/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #200 vào: 11-10-2022 15:33:17
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/10/22:
- FB Tung Xuan ban cua HQN ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 04/10/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 1,000,000đ.
Ngày 09/10/22:
- Cụ Nhân ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Cụ Định ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hoàng Phúc ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Chị Vu Thi My Tram ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 10/10/22:
- Anh To Huy Phuong ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #199 vào: 21-09-2022 06:34:35
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 19/9/22:
-Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #198 vào: 20-09-2022 18:52:58
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/9/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 500,000đ.
Ngày 18/9/22:
- Bạn chị Nguyễn Vinh Cường ủng hộ KTX: 250,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #197 vào: 07-09-2022 14:56:27
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 22/8/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 27/8/22:
- Bạn chi Nguyen Vinh Cuong ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #196 vào: 27-08-2022 14:19:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 21/8/22:
- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
Ngày 22/8/22:
- Gia Đình chị Thanh Huy ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #195 vào: 10-08-2022 19:17:19
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 08/8/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3893 times
 • Thích 41
Trả lời #194 vào: 11-07-2022 19:48:49
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg