Tin chung


GÓP SỨC CHUNG TAY
ĐỎ LỬA NỒI CHÁO A LƯỚI - TT.HUẾ
Hãy truyền tải yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái

Tin chung


GÓP SỨC CHUNG TAY
ĐỎ LỬA NỒI CHÁO A LƯỚI - TT.HUẾ
Hãy truyền tải yêu thương, lan tỏa lòng nhân ái

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 26709 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #194 vào: 11-07-2022 19:48:49
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #193 vào: 15-06-2022 13:59:54
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/6/22:
- Cụ Nhân và Cụ Định  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 Cụ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #192 vào: 25-05-2022 19:08:00
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 23/5/22:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #191 vào: 17-05-2022 19:33:21
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 15/5/22:
- Chị Le Thi Phuong ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #190 vào: 28-02-2022 18:37:35
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 22/02/22:
- MTQ ủng hộ KTX qua Quỹ NTCM: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #189 vào: 12-05-2021 15:57:41
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 05/5/2021:
- Yard Sale ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #188 vào: 16-03-2021 14:29:33
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 01/3/2021:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T3 : 800,000đ.
Ngày 08/3/21:
- MTQ Hà Nội ủng hộ KTX : 2,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #187 vào: 03-02-2021 20:48:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 29/01/2021:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #186 vào: 20-01-2021 19:20:19
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 06/01/2021:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #185 vào: 06-01-2021 10:59:56
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 02/01/21:
- Quỹ NC Hà Nội hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, VânKiêuSa, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #184 vào: 19-12-2020 15:09:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 04/12/2020:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 09/12/20:
- Anh Nguyễn Anh Khoa (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 10/12/20:
- TV  Vu Ly ủng hộ KTX : 2,267,600đ.
Ngày 12/12/20:
- Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Q11-TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chú Lợi (Q10-TPHCM) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #183 vào: 25-11-2020 15:24:21
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 13/11/2020:
- Chị Huynh Thị Yến Phương ( TPHCM)  ủng hộ KTX  : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #182 vào: 31-10-2020 15:52:25
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 31/10/2020:
- Anh(chị) Vu Ly ủng hộ KTX  : 1,135,700đ.
Chân thành cảm ơn Vu Ly.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #181 vào: 23-10-2020 14:59:18
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 14/10/2020:
- Anh(chị) Vu Ly ủng hộ KTX  : 1,136,100đ.
Chân thành cảm ơn Vu Ly.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.100
 • Thanked: 3934 times
 • Thích 41
Trả lời #180 vào: 13-10-2020 21:51:15
Cảm ơn sự chung tay của Vu Ly. 
Để nhận thông tin bạn vui lòng liên lạc qua địa chỉ mail của lathuvang : thanhdiep30864@gmail.com
Thân ,

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg