Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 30784 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #230 vào: 29-09-2018 15:34:02
 • Publish
 • Quỹ NC miền Nam đã nhận :
  Ngày 21/9/18:
  - Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền CMTX T10 : 500,000₫.
  Chân thành cảm ơn chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #229 vào: 11-09-2018 07:58:43
 • Publish
 • Quỹ NC miền Nam đã nhận :
  Ngày 03/9/18:
  - Chị Hà ủng hộ KTX : 500,000₫.
  Ngày 05/9/18:
  - Chị Phan Thùy Dương  (Q11) ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 10/9/18:
  - Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
  Chân thành cảm ơn chị

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #228 vào: 05-09-2018 01:44:08
 • Publish
 • Quỹ NC miền Nam đã nhận :
  Ngày 11/8/18:
  - Chị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 14/8/18:
  - Chị Châu Mỹ Linh ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
  Ngày 26/8/18:
  - Chị Mỹ Hiền ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 27/8/18:
  - MTQ có số GD 2708180841463001 ủng hộ KTX : 300,000₫.
  Ngày 28/8/18 :
  - Chị Nguyễn Thi Dieu Huyền CMTX T9 : 500,000₫.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #227 vào: 15-08-2018 08:13:55
 • Publish
 • Quỹ NC miền Nam đã nhận :
  Ngày 31/7/18:
  - Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền CMTX T8 : 500,000₫.
  Chân thành cảm ơn chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #226 vào: 20-07-2018 21:09:06
 • Publish
 • Quỹ NC miền Nam đã nhận :
  Ngày 10/7/18:
  - Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
  Ngày 16/7/18:
  - Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
  Chân thành cảm ơn chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #225 vào: 03-07-2018 22:27:19
 • Publish
 • Quỹ Nồi cháo miền Nam đã nhận :
  Ngày 27/6/18:
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #224 vào: 20-06-2018 15:20:50
 • Publish
 • Quỹ Nồi cháo miền Nam đã nhận :
  Ngày 02/5/18:
  - Chị Nguyễn Thi Dieu Huyen CMTX T5 : 500,000₫.
  Ngày 03/5/18:
  - Chị Mỹ Hạnh (Q7- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000₫.
  Ngày 21/5/18:
  - Anh(chị) LDNguyen ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
  Ngày 31/5/18:
  - Chị Nguyễn Thị Dieu Huyen CMTX T6: 500,000₫.
  Ngày 10/6/18:
  - Anh (chị) LDNguyen ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
  Ngày 12/6/18:
  - Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #223 vào: 26-04-2018 11:48:47
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 06/4/18:
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4 : 500,000đ.
  Ngày 07/4/18:
  - Chị Vân (Q11) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
  Ngày 19/4/18:
  - Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #222 vào: 02-04-2018 13:02:21
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 18/3/18:
  - Anh Hải (Gò Vấp) ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 20/3/18:
  - Anh Nguyễn Tiến Dũng (Q3) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Ngày 27/3/18:
  - Anh Lương Vân Huy (Bình Tân) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #221 vào: 13-03-2018 14:08:12
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 05/3/18:
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
  Ngày 13/3/18:
  - Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #220 vào: 28-02-2018 15:00:49
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 05/02/18:
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #219 vào: 03-02-2018 12:43:02
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 08/01/18:
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01 : 500,000đ.
  Ngày 23/01/18:
  - Chị Hạnh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  - Chị Nguyễn Kiều Liên, Nguyễn Ngọc Tiên (Mỹ) ủng hộ KTX : 400,000đ.
  - Chị Nguyễn Ngọc Diễm (Mỹ) ủng hộ KTX : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các  chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #218 vào: 28-12-2017 11:50:10
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 05/12/17 :
  - Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền  (Q10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 11/12/17:
  - Anh Hùng  ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 12/12/17 :
  - Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Ngày 14/12/17:
  - Cô Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 21/12/17:
  - Chị Lê Thị Lan (SG) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #217 vào: 06-12-2017 22:32:36
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 30/11/17:
  - Chị Mai Loan (Phú Nhuận) ủng hộ KTX  : 50,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #216 vào: 08-11-2017 10:11:11
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
  Ngày 30/10/17:
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


   


  Facebook Comments