Tác giả Chủ đề: Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 66984 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #690 vào: 28-12-2017 11:33:16
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 14/12/17:
  - Chị Trúc Linh (P12 - Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Ngày 19/12/17:
  - Chị Michele_du CMTX T12 : 1,000,000đ.
  Ngày 20/12/17:
  - Anh(chị) Quách Mai Duy (P14- Q3- TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
  Ngày 21/12/17:
  - Nhóm Thân Hữu (Úc) ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi Quyen_omon

  Trả lời #689 vào: 15-12-2017 15:51:18
 • Publish
 • Tiền bán phiếu cơm từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2017.
  - Ngày 01/12/2017: 144.000 ( 72p )
  - Ngày 04/12/2017: 152.000 ( 76p )
  - Ngày 06/12/2017: 150.000 ( 75p )
  - Ngày 08/12/2017: 160.000 ( 80p )
  - Ngày 11/12/2017: 152.000 ( 76p )
  - Ngày 13/12/2017: 156.000 ( 78p )
  - Ngày 15/12/2017:  162.000 ( 81p )

  Tổng cộng = 1.076.000

   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #688 vào: 12-12-2017 13:12:15
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 07/12/17:
  - Chị Ngọc (TV Ngocvatm) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Ngày 08/12/17:
  - Bà Lý ( Hồng Kông) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
  - Anh Trần Vỹ Dân (Q6- TPHCM) ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #687 vào: 05-12-2017 18:04:30
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 20/11/17 :
  - Chị Michele_du CMTX T11 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi Quyen_omon

  Trả lời #686 vào: 29-11-2017 14:25:20
 • Publish
 • Tiền bán phiếu cơm từ ngày 13/11 đến ngày 29/11/2017.
  - Ngày 13/11/2017: 244.000 ( 122p )
  - Ngày 15/11/2017: 250.000 ( 125p )
  - Ngày 17/11/2017: 220.000  (110p )
  - Ngày 20/11/2017: 206.000 ( 103p )
  - Ngày 22/11/2017: 230.000 ( 115p )
  - Ngày 24/11/2017: 204.000 ( 102p )
  - Ngày 27/11/2017: 200.000 ( 100p )
  - Ngày 29/11/2017: 220.000 ( 110p )

  Tổng cộng = 1.774.000

   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #685 vào: 13-11-2017 13:54:13
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 07/11/17 :
  - Bạn Hoàng, Hiền (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 10,000,000đ.
  Ngày 08/11/17:
  - Quỹ cơm SG hổ trợ kinh phí hoạt động : 50,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi Quyen_omon

  Trả lời #684 vào: 11-11-2017 11:14:13
 • Publish
 • Tiền bán phiếu cơm từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2017.
  - Ngày 01/11/2017: 250.000 ( 125p )
  - Ngày 03/11/2017: 260.000 ( 130p )
  - Ngày 06/11/2017: 242.000 ( 121p )
  - Ngày 08/11/2017: 270.000 ( 135p )
  - Ngày 10/11/2017: 240.000 ( 120p )

  Tổng cộng = 1.262.000

   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #683 vào: 31-10-2017 09:15:26
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 19/10/17 :
  - Chị Michele_du CMTX T10 : 1,000,000đ.
  Ngày 28/10/17:
  - Anh Ngộ ( Bình Thạnh - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi Quyen_omon

  Trả lời #682 vào: 30-10-2017 12:57:44
 • Publish
 • Tiền bán phiếu cơm từ ngày 16/10 đến ngày 30/10/2017.
  - Ngày 16/10/2017: 274.000 ( 137p )
  - Ngày 18/10/2017: 260.000 ( 130p )
  - Ngày 20/10/2017: 262.000 ( 131p )
  - Ngày 23/10/2017: 270.000 ( 135p )
  - Ngày 25/10/2017: 238.000 ( 119p )
  - Ngày 27/10/2017: 240.000 ( 120p )
  - Ngày 30/10/2017: 222.000 ( 111p )

  Tổng cộng = 1.766.000

   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #681 vào: 16-10-2017 14:39:07
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 02/10/17 :
  - Chị Yu CMTX T9,10/2017 : 1,000,000đ.
  Ngày 09/10/17:
  - Chị Đỗ Nguyễn Minh Thục (Mỹ)  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Ngày 12/10/17:
  - Gia đình anh Trần Văn Phương (Tân Tây lan) ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi Quyen_omon

  Trả lời #680 vào: 13-10-2017 13:45:01
 • Publish
 • Tiền bán phiếu cơm từ ngày 02/10 đến ngày 13/10/2017.
  - Ngày 02/10/2017: 202.000 ( 101p )
  - Ngày 04/10/2017: 274.000 ( 137p )
  - Ngày 06/10/2017: 270.000 ( 135p )
  - Ngày 09/10/2017: 260.000 ( 130p )
  - Ngày 11/10/2017: 274.000 ( 137p )
  - Ngày 13/10/2017: 276.000 ( 138p )

  Tổng cộng = 1.556.000

   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #679 vào: 30-09-2017 14:41:09
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 18/9/17:
  - Chị Lê Hoàng Oanh (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Ngày 19/9/17 :
  - Chị Michele_du CMTX T9 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi Quyen_omon

  Trả lời #678 vào: 29-09-2017 13:07:40
 • Publish
 • Tiền bán phiếu cơm từ ngày 01/09 đến ngày 29/09/2017.
  - Ngày 01/09/2017: 202.000 ( 101p )
  - Ngày 04/09/2017: 102.000 ( 51p )
  - Ngày 06/09/2017: 206.000 ( 103p )
  - Ngày 08/09/2017: 260.000 ( 130p )
  - Ngày 11/09/2017: 200.000 ( 100p )
  - Ngày 13/09/2017: 260.000 ( 130p )
  - Ngày 15/09/2017: 230.000 ( 115p )
  - Ngày 18/09/2017: 220.000 ( 110p )
  - Ngày 20/09/2017: 230.000 ( 115p )
  - Ngày 22/09/2017: 260.000 ( 130p )
  - Ngày 25/09/2017: 240.000 ( 120p )
  - Ngày 27/09/2017: 252.000 ( 126p )
  - Ngày 29/09/2017: 264.000 ( 132p )

  Tổng cộng = 2.926.000

   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #677 vào: 19-09-2017 07:58:22
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
  Ngày 05/9/17 :
  - Chị Trân  (Q11 - TPHCM) ủng hộ KTX : 4,000,000đ.
  Ngày 14/9/17:
  - Anh(chị) Đào Mỹ Trang - Vòng Trâm Tắc (Mỹ) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
  - Chị Tạ Thị Cẩm Thu  ( Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi Quyen_omon

  Trả lời #676 vào: 31-08-2017 13:24:04
 • Publish
 • Tiền bán phiếu cơm từ ngày 21/08đến ngày 30/08/2017.
  - Ngày 21/08/2017: 224.000 ( 112p )
  - Ngày 23/08/2017: 218.000 ( 109p )
  - Ngày 25/08/2017: 220.000 ( 110p )
  - Ngày 28/08/2017: 206.000 ( 103p )
  - Ngày 30/08/2017: 220.000 ( 110p )

  Tổng cộng = 1.088.000

   


   


  Facebook Comments