Tin chung:

Tin chung

CÙNG NTCM
XÂY LÊN NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 35
Ea Bar - CưPui _ Krong Bông _ ĐăkLăk

Tác giả Chủ đề: Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 77340 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #701 vào: 11-04-2018 12:39:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho quán cơm Cần Thơ:
Ngày 02/4/18:
- Anh Trần Thiên Sơn (Đồng Nai) ủng hộ KTX : 2,500,000 đ.
Ngày 06/4/18:
- Anh Thắng (Q10-  TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000 đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #700 vào: 02-04-2018 13:14:14
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho quán cơm Cần Thơ:
Ngày 20/3/18:
- Hội từ thiện VNSE (Pháp)  ủng hộ KTX : 2,500,000 đ.
Ngày 30/3/18:
- Chị Lê Thị Thúy Nga (P2-Q8- TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000 đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Quyen_omon

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 185 times
 • Khen tặng 6
Trả lời #699 vào: 30-03-2018 16:45:54
Tiền bán phiếu cơm từ ngày 19/03 đến ngày 30/03/2018.
- Ngày 19/03/2018: 202.000 ( 101p )
- Ngày 21/03/2018: 220.000 ( 110p )
- Ngày 23/03/2018: 210.000 ( 105p )
- Ngày 26/03/2018: 204.000 ( 102p )
- Ngày 28/03/2018: 230.000 ( 115p )
- Ngày 30/03/2018: 200.000 ( 100p )

Tổng cộng = 1.266.000

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #698 vào: 20-03-2018 21:56:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho quán cơm Cần Thơ:
Ngày 13/3/18:
- Anh Phát (USA) ủng hộ KTX : 2,500,000 đ.
Ngày 14/3/18:
- Don Ha ( Gò Vấp) ủng hộ KTX : 1,500,000 đ.
- Anh Đạt ( Q10) ủng hộ KTX : 3,000,000 đ.
Ngày 19/3/18:
- Chị Michele_du CMTX T3 : 1,000,000 đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Quyen_omon

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 185 times
 • Khen tặng 6
Trả lời #697 vào: 16-03-2018 15:41:14
Ngày 14/03/18: 1 MTQ giấu tên ủng hộ KTX: 1.000.000đ
Chân thành cảm ơn chị.

Tiền bán phiếu cơm từ ngày 05/03 đến ngày 16/03/2018.
- Ngày 05/03/2018: 106.000 ( 53p )
- Ngày 07/03/2018: 148.000 ( 74p )
- Ngày 09/03/2018: 164.000 ( 82p )
- Ngày 12/03/2018: 188.000 ( 94p )
- Ngày 14/03/2018: 224..000 ( 112p )
- Ngày 16/03/2018: 202.000 ( 101p )

Tổng cộng = 1.032.000

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #696 vào: 13-03-2018 14:06:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
Ngày 07/3/18:
- Chị Yu CMTX  T2+3 /2018 : 1,000,000đ.
- Anh Quang Hạnh (VK Canada) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Gia đình Phan Phụng Hoàng Kim (Q2) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #695 vào: 02-02-2018 20:37:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
Ngày 26/01/18:
- Anh Huỳnh Mẫn Đạt (P5-Q5- TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Em Huỳnh Tấn Phát (P5-Q5- TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Quyen_omon

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 185 times
 • Khen tặng 6
Trả lời #694 vào: 02-02-2018 15:10:36
Cập nhật ủng hộ QC  từ ngày 15/01 đến 31/01/2018.
Ngày 15/01/2018:
- Chú Tuấn chợ An lạc ủng hộ: 50 kg gạo.
- Cụ Thái chung cư 91B ủng hộ: 10 kg gạo + 6 chai nước tương.
- Chị Loan đường 30/4 ủng hộ: 50 kg gạo.
Ngày 25/01/2018 :
- Bác Sĩ Hai đường Trần Ngọc Quế ủng hộ : 100 kg gạo.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Cô Chú và anh chị!

Tiền bán phiếu cơm từ ngày 01/01 đến ngày 31/01/2018.
- Ngày 01/01/2018: 120.000 ( 60p )
- Ngày 03/01/2018: 142.000 ( 71p )
- Ngày 05/01/2018: 150.000 ( 75p )
- Ngày 08/01/2018: 162.000 ( 81p )
- Ngày 10/01/2018: 180.000 ( 90p )
- Ngày 12/01/2018: 202.000 ( 101p )
- Ngày 15/01/2018: 220.000 ( 110p )
- Ngày 17/01/2018: 224.000 ( 112p )
- Ngày 19/01/2018: 200.000 ( 100p )
- Ngày 22/01/2018: 204.000 ( 102p )
- Ngày 24/01/2018: 230.000 ( 115p )
- Ngày 26/01/2018: 210.000 ( 105p )
- Ngày 29/01/2018: 200.000 ( 100p )
- Ngày 31/01/2018: 180.000 ( 90p )
Tổng cộng: 2.624.000

Tiền bán phiếu cơm từ ngày 02/02/2018.
- Ngày 02/02/2018: 100.000 ( 50p )

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #693 vào: 24-01-2018 13:45:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
Ngày 11/01/18:
- Chị Ngọc An (Đan Mạch) ủng hộ KTX 200USD : 4,540,000đ.
Ngày 16/01/18:
- Chị Michele_du CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 23/01/18:
- Chị Yu CMTX T11,12/2017 + T01/2018 : 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Quyen_omon

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 185 times
 • Khen tặng 6
Trả lời #692 vào: 29-12-2017 18:17:49
Tiền bán phiếu cơm từ ngày 18/12 đến ngày 29/12/2017.
- Ngày 18/12/2017: 102.000 ( 51p )
- Ngày 20/12/2017: 140.000 ( 70p )
- Ngày 22/12/2017: 132.000 ( 66p )
- Ngày 25/12/2017: 100.000 ( 50p )
- Ngày 27/12/2017: 146.000 ( 73p )
- Ngày 29/12/2017: 162.000 ( 81p )

Tổng cộng = 782.000

 


Ngủ rồi Quyen_omon

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 185 times
 • Khen tặng 6
Trả lời #691 vào: 29-12-2017 18:15:34
Cập nhật ủng hộ QC từ ngày 02/08 đến ngày 31/12/2017.
Ngày 02/08/2017:
- Chị Tuyết Mai đường NKKN ủng hộ: 50 kg gạo.
- Chị Vân QCCt ủng hộ: 6 chai nước tương + 200g tiêu.
Ngày 11/08/17:
- Cụ Thái chung cư 91B ủng hộ: 10 kg gạo + 6 chai nước tương.
Ngày 15/08/17:
- Chị Loan, 30/4 ủng hộ: 50 kg gạo.
- Chú Tuấn chợ An Lạc ủng hộ: 150 kg gạo.
Ngày 01/09/2017.
- Chú Thành, Hùng Vương ủng hộ: 100 kg gạo.
- Bạn Phụng, Hùng Vương ủng hộ: 20 kg gạo.
Ngày 13/09/2017:
- Cụ Thái chung cư 91B ủng hộ: 10 kg gạo + 6 chai nước tương.
- Bác Sĩ Hai,  Trần Ngọc Quế ủng hộ: 100 kg gạo.
- Em Như ủng hộ: 25 kg gạo.
- Chị Hai chợ Tân an ủng hộ: 10 kg đậu bắp + 10 kg cải xanh.
- Cụ Huỳnh Thanh Bảo ủng hộ: 1 thùng nước mắm Nam ngư ( 12 chai ) + 1 cây đường 12 kg.
Ngày 15/09/2017:
- Chị Loan đường 30/4 ủng hộ: 100  kg gạo.
Ngày 06/10/2017:
- Cụ Thái chung cư 91B ủng hộ: 10 kg gạo + 6 chai nước tương.
- Cô Hương hẻm 3T2 ủng hộ: 50 kg gạo.
Ngày 10/11/2017.
- Cụ Thái chung cư 91B ủng hộ: 10 kg gạo + 6 chai nước tương.
- Chú Tuấn chợ An Lạc ủng hộ: 50 kg gạo.
Ngày 27/12/2017.
- Bác Sĩ Hai, Trần ngọc Quế ủng hộ: 100 kg gạo.
- Chú Dũng Xoáy chợ An Lạc ủng hộ: 50 kg gạo.
Chân thành cám ơn sự ủng hộ của các Cô,Chú và anh chị.

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #690 vào: 28-12-2017 11:33:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
Ngày 14/12/17:
- Chị Trúc Linh (P12 - Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/12/17:
- Chị Michele_du CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 20/12/17:
- Anh(chị) Quách Mai Duy (P14- Q3- TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 21/12/17:
- Nhóm Thân Hữu (Úc) ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Quyen_omon

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 185 times
 • Khen tặng 6
Trả lời #689 vào: 15-12-2017 15:51:18
Tiền bán phiếu cơm từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2017.
- Ngày 01/12/2017: 144.000 ( 72p )
- Ngày 04/12/2017: 152.000 ( 76p )
- Ngày 06/12/2017: 150.000 ( 75p )
- Ngày 08/12/2017: 160.000 ( 80p )
- Ngày 11/12/2017: 152.000 ( 76p )
- Ngày 13/12/2017: 156.000 ( 78p )
- Ngày 15/12/2017:  162.000 ( 81p )

Tổng cộng = 1.076.000

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #688 vào: 12-12-2017 13:12:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
Ngày 07/12/17:
- Chị Ngọc (TV Ngocvatm) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 08/12/17:
- Bà Lý ( Hồng Kông) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Anh Trần Vỹ Dân (Q6- TPHCM) ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #687 vào: 05-12-2017 18:04:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho qc Cần Thơ :
Ngày 20/11/17 :
- Chị Michele_du CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi