Tin chung:

Tin chung

ĐỒNG HÀNH CÙNG
CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU -HÀM YÊN - TUYÊN QUANG

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn!

Tác giả Chủ đề: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí  (Đã xem 26889 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #50 vào: 30-09-2012 16:11:24
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/9/2012 đến 29/9/2012

NGÀY 15/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ   
nấm   3   kg   *   32000   =   96.000   đ   
thịt   5   kg   *   75000   =   375.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển vế SG   1   chuyến   *   60000   =   60.000   đ   
cộng               =   826.000   đ   
                        
NGÀY 18/9/2012                        
                        
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ   
hẹ   2   kg   *   18000   =   36.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
thịt   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ   
chả cá   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ   
rau răm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
điện thọaitháng 8/2012               =   218.000   đ
cước vận chuyển   2   chuyến   *   25000   =   50.000   đ
cộng               =   1.436.500   đ
                     
NGÀY 20/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn    20   miếng   *   850   =   17.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   20   kg   *   5500   =   110.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
gaz   2   bình   *   1680000   =   3.360.000   đ
cộng               =   4.263.000   đ
                     
NGÀY 22/9/2012                     
                     
cá hấp   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
rau răm   3   kg   *   20000   =   60.000   đ
dấm   5   chai   *   10000   =   50.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   943.500   đ
                     
NGÀY 25/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ   
rau răm   2   kg   *   20000   =   40.000   đ   
cộng               =   1.152.000   đ   
                        
NGÀY 27/9/2012                        
                        
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ   
dưa cải   18   kg   *   10000   =   180.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
van nước               =   30.000   đ   
cộng               =   986.000   đ   
                        
NGÀY 29/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hành   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cộng               =   781.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  10.388.000   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #49 vào: 16-09-2012 16:29:30
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/9/2012 đến 13/9/2012

NGÀY 1/9/2012                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  547.000   đ
                     
NGÀY  4/9/2012                     
thịt gà   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
sả   5   kg   *   16000   =   80.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  902.500   đ
                     
Ngày 6/9/2012                     
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
hành lá   1   kg   *   12000   =   12.000   đ
cà chua   3   kg   *   8000   =   24.000   đ
đậu khuôn   250   m   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   653.500   đ
                     
Ngày 8/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cảm biến nhiệt nồi cơm   3   cái   *   220000   =   660.000   đ
cộng                  1.428.500   đ
                     
ngày 11/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   77000   =   654.500   đ
dưa cải   18   kg   *   8000   =   144.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sú   30   kg   *   3500   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
tiền nước tháng 9/2012               =   324.000   đ
cộng               =   1.273.500   đ
                     
ngày 13/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
dấm   3   chai   *   3333,333333   =   10.000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60.000   đ
hành củ   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
cộng               =   918.500   đ
TỔNG CỘNG                  5.723.500   đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #48 vào: 31-08-2012 11:11:10
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/8/2012 đến 30/8/2012

Ngày 23/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   77000   =   539.000   đ   
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ   
mắm ruốt   1   kg   *   60000   =   60.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cước điện thoại t8/2012               =   176.500   đ
cộng                  853.500   đ
                     
Ngày 25/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
củ cải   10   kg   *   6000   =   60.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  646.000   đ
                     
                     
Ngày 28/8/2012                     
                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  743.500   đ
                     
Ngày 30/8/2012                     
                     
                     
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
bột điều   1   kg   *   100000   =   100.000   đ
găng tay mỏng   0,5   kg   *   100000   =   50.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   905.000   đ   
                        
tổng cộng               3.148.000   đ

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.308
 • Thanked: 1072 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #47 vào: 31-08-2012 11:03:29
Chi lương tháng 8/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #46 vào: 24-08-2012 06:11:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/8/2012 đến 21/8/2012

Ngày 14/8/2012                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73000   =   547.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
vận hcuyển               =   10.000   đ
cộng               =   773.500   đ
                     
Ngày 16/8/2012                     
                     
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ
đậu khuôn   250   kg   *   850   =   212.500   đ
nấm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
tỏi   1   kg   *   50000   =   50.000   đ
gừng               =   10.000   đ
Bưu điện t7/2012                  215.500   đ
cộng                  1.011.000   đ
                     
                     
Ngày 18/8/2012                     
                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cá hấp   13   kg   *   42000   =   546.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   618.500   đ   
                        
Ngày 21/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ   
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   717.000   đ   
TỔNG CỘNG                        3.120.000

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #45 vào: 14-08-2012 22:13:29
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/8/2012 đến 11/8/2012

NGÀY 02/8/2012                     

đậu khuôn   200   miếng   *   850   =   170.000   đ
bí đao   5   kg   *   10.000   =   50.000   đ
nấm   3   kg   *   22.000   =   66.000   đ
thịt xay   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
cộng               =   771.000   đ
                     
NGÀY 04/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   546.000   đ
                     
                     
NGÀY 07/8/2012                     
                     
thịt gà   15   kg   *   50.000   =   750.000   đ
sả   3   kg   *   16.000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3.000   =   60.000   đ
tiến nước tháng 8/2012      kg   *      =   456.000   đ
xe vận chuyển 2chuyến         *   40.000   =   80.000   đ
cộng               =   1.429.000   đ
                     
NGÀY 09/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
hẹ   1   kg   *   20.000   =   20.000   đ
rau răm   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
giá   3   kg   *   10.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   866.000   đ
                     
NGÀY 11/8/2012                     
                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73.000   =   547.500   đ
dưa cải   15   kg   *   10.000   =   150.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
giá   1   kg   *   10.000   =   10.000   đ
rau răm, hẹ   1   kg   *   22.000   =   22.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   764.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.376.500   ĐỒNG

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.308
 • Thanked: 1072 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #44 vào: 01-08-2012 11:08:00
Ngày 31/7/12 :
Chi lương tháng 7/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (15 buổi) : 900,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (15 buổi) : 900,000đ.
Tổng chi lương : 8,300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #43 vào: 31-07-2012 21:16:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/7/2012 đến 31/7/2012

Ngày 21/7/2012                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
chả cá    10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
cà chua   3   kg   *   8.000   =   24.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sửa máy tính               =   600.000   đ
cộng               =   1.199.500   đ
                     
Ngày 24/07/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12.000   =   6.000   đ
bí đao   7   kg   *   10.000   =   70.000   đ
sú   10   kg   *   8.000   =   80.000   đ
tiền điện tháng 7/2012               =   209.000   đ
cộng               =   876.000   đ
                     
Ngày 26/7/2012                     
                     
thịt xay   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
cải thảo   20   kg   *   3.500   =   70.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   626.000   đ
                     
Ngày 28/7/2012                     
                     
bí đao   6   kg   *   9.500   =   57.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chả cá   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
Tiền nước tháng 7/2012               =   432.000   đ
cộng               =   1.070.500   đ
                     
Ngày 31/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
đậu khuôn   150   kg   *   850   =   127.500   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
keo   1   chai   *   5.000   =   5.000   đ
gas   2   bình   *   1.230.000   =   2.460.000   đ
cộng               =   3.138.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.910.500   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #42 vào: 31-07-2012 20:57:57
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/7/2012 đến 19/7/2012

Ngày 10/7/2012
                     
thịt   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
củ cải   8   kg   *   8.000   =   64.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22.000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cá   10   kg   *   45.000   =   450.000   đ
cà chua   5   kg   *   8.000   =   40.000   đ
                     
cộng               =   990.000   đ
                     
Ngày 12/7/2012                     
                     
thịt   6,5   kg   *   73.000   =   474.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cộng               =   678.500   đ
                     
Ngày 14/7/2012                     
                     
gà   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
sả   2   kg   *   16.000   =   32.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cước bưu điện tháng 6/2012               =   203.800   đ
cộng               =   840.300   đ
                     
Ngày17/7/2012                     
                     
dưa cải   8   kg   *   10.000   =   80.000   đ
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   1   kg   *   18.000   =   18.000   đ
bột điều   1   kg   *   80.000   =   80.000   đ
găng tay nilon               =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   120.000   đ
hoá chất               =   150.000   đ
cộng               =   1.039.000   đ
                     
Ngày 19/7/2012                     
                     
                     
nấm   2,0   kg   *   20.000   =   40.000   đ
đậu khuôn   150,0   miếng   *   900   =   135.000   đ
thịt xay   5,0   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15,0   kg   *   2.000   =   30.000   đ
vá múc canh   10   cái   *   6.500   =   65.000   đ
tỏi   1   kg   *   50.000   =   50.000   đ
cộng               =   685.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.232.800   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #41 vào: 12-07-2012 08:27:42
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 03/7/2012 đến 09/7/2012
Ngày 3/7/2012                        
                        
sú   30   kg   *   3,500   =   105,000   đ   
nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ   
cà chua   3   kg   *   8,000   =   24,000   đ   
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ   
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135,000   đ   
      Cộng =            729,000      

Ngày 4/7/2012 Tiếp sức mùa thi                        
                     
gà   25   kg   *   50,000   =   1,250,000   đ
sả bào   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
bột ngọt   4   kg   *   55,000   =   220,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
ớt trái   1   kg   *   20,000   =   20,000   đ
cộng               =   1,645,500   đ
                     
Ngày 5/7/2012 tiếp sức mùa thi                      
                     
thịt xay   0.5   kg   *   73000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
sữa đậu nành   50   lít   *   7000   =   350,000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   900   =   270,000   đ
cộng               =   727,500   đ
                     
Ngày 7/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
củ cải   7   kg   *   8000   =   56,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
giá   2   kg   *   10000   =   20,000   đ
thơm   1   trái   *   10000   =   10,000   đ
cộng               =   668,000   đ
                     
Ngày 9/7/2012 Tiếp sức mùa thi                     
                     
thịt xay   15   kg   *   73000   =   1,095,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   20000   =   10,000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40,000   đ
hành tây   2   kg   *   11000   =   22,000   đ
hành củ   2   kg   *   30000   =   60,000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60,000   đ
chanh   1   kg   *   17000   =   17,000   đ
tiêu   1   kg   *   150000   =   150,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
cộng               =   1,514,000   đ
                     
TỒNG CỘNG                  5,284,000   ĐỒNG

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.308
 • Thanked: 1072 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #40 vào: 30-06-2012 23:01:53
Ngày 30/6/12 :
Chi lương tháng 6/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #39 vào: 30-06-2012 20:58:55
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26/6/2012 đến ngày 30/6/2012

NGÀY 26/6/2012                     
                     
                     
gà   10   kg   *   50,000   =   500,000   đ
sả   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
giấy ăn   2   lốc   *   120,000   =   240,000   đ
cộng                  835,500   đ
                     
NGÀY 28/6/20121                     
                     
Trứng    2   kg   *   30,000   =   60,000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243,000   đ
Thịt    7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng         *      =   885,000   đ
                     
Ngày 30/6/2012                     
thịt xay   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
trứng   5   kg   *   30,000   =   150,000   đ
cải thảo   20   kg   *   3,500   =   70,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cộng               =   596,000   đ
TỔNG CỘNG               =   2,316,500   đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #38 vào: 30-06-2012 15:43:20
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/6/2012 đến ngày 23/6/2012
Ngày19/6/2012                     

nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt xay   7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   24,000   =   12,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
gas   2   bình   *   1,330,000   =   2,660,000   đ
bưu điện tháng 6/2012               =   244,100   đ
cộng               =   3,627,100   đ
                     
Ngày21/6/2012                     
                     
Thịt   10   kg   *   73,000   =   730,000   đ
củ cải   15   kg   *   7,000   =   105,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
tỏi   1   kg   *   60,000   =   60,000   đ
hành củ   2   kg   *   40,000   =   80,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   40,000   đ
cộng               =   1,086,000   đ
                     
Ngày23/6/2012                     
cải thảo   30   kg   *   5,000   =   150,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
hóa chất               =   150,000   đ
Điện tháng 6/2012               =   188,000   đ
cộng               =   904,000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  5,617,100   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #37 vào: 20-06-2012 12:33:09
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/6/2012 đến ngày 16/6/2012
Ngày 12/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
củ cải   25   kg   *   8000   =   200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
bột ngọt   2   kg   *   56000   =   112.000   đ
ớt bột, nước màu               =   110.000   đ
cộng               =   1.259.500   đ
                     
Ngày14/6/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
cà chua   6   kg   *   8000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
me ,ngỗ, quế         *      =   28.000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
xe vận chuyển   2   chuyến   *   60000   =   120.000   đ
nước tháng 6/2012               =   758.500   đ
cộng               =   2.029.500   đ
                     
Ngày 16/6/2012                     
                     
thịt    10   kg   *   73000   =   730.000   đ
dưa cải   20   kg   *   8000   =   160.000   đ
sú   30   kg   *   9000   =   270.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
cộng               =   1.268.500   đ
                     
      TỔNG            4.557.500   Đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Thành Viên Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Khen tặng 0
Trả lời #36 vào: 12-06-2012 10:00:15
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/6/2012 đến ngày 09/6/2012

Ngày 2/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
củ cải    20   kg   *   8,000   =   160,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10,000   =   5,000   đ
su su   18   kg   *   6,100   =   109,800   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                =   1,084,800   đ
                     
Ngày 5/6/2012                     
                     
Cải thảo   30   kg   *   4,000   =   120,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
cá hấp   17   kg   *   50,000   =   850,000   đ
chuối    30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
cộng               =   1,077,500   đ
                     
Ngày 7/6/2012                     
                     
gà   17   kg   *   50000   =   850,000   đ
sả bào   3   kg   *   16000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
vận chuyển rau ĐT-ĐL   2   chuyến   *   50000   =   100,000   đ
dép nhựa   10   đôi   *   21000   =   210,000   đ
cộng               =   1,316,500   đ
                     
Ngày 9/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75000   =   750,000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120,000   đ
Hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
sú   20   kg   *   3500   =   70,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
cộng               =   1,048,500   đ
Tổng cộng                  4,527,300   đồng