Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Tác giả Chủ đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí  (Đã xem 22092 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.018
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #160 vào: 08-07-2015 21:45:41
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/6/15 :
Chi lương tháng 6:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
- Sinh Viên Yến (3 buổi) : 180,000đ.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #159 vào: 01-07-2015 11:51:47
Quynhanh gửi lại chi phí T6/2015 của quán cơm ĐL.

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #158 vào: 01-07-2015 10:02:28
.

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #157 vào: 30-06-2015 15:44:15
Chào cả nhà ,

Quynh anh gửi đến cả nhà chi phí tháng 6 / 2015  của quán cơm Đà Lạt :

Thân ,

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.018
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #156 vào: 09-06-2015 14:41:54
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/4/15 :
Chi lương tháng 4:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Ngày 30/5/15 :
Chi lương tháng 5:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
- Sinh Viên Yến (4 buổi) : 240,000đ.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #155 vào: 08-06-2015 10:09:44
Chao ca nha ,

quynhanh gui den ca nha chi phi mua hang thang 5/2015 cua quan com Da Lat.

Than.

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #154 vào: 08-05-2015 10:31:58
Chào cả nhà ,

Quynhanh gửi cả nhà chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt  từ ngày 17/04/2015 đến ngày 30/04/2015 .
Cám ơn cả nhà.

Thân.

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #153 vào: 23-04-2015 12:48:52
Chào cả nhà ,

Quỳnh anh cập nhật chí phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/04/2015 đến  ngày 16/04/2015 .

Thân ,

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.018
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #152 vào: 09-04-2015 18:09:20
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/01/15 :
Chi lương tháng 01:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- SV Nam (02 buổi) : 120,000đ.
Ngày 13/02/15 :
Chi lương tháng 02:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Chi lương tháng 13/2014:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Kiêm : 1,000,000đ.
Ngày 31/3/15 :
Chi lương tháng 3:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #151 vào: 04-04-2015 11:07:21
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 03/2015 của quán cơm Đà Lạt .
Cả nhà xem trong file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân ,

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #150 vào: 18-03-2015 15:54:19
Chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 2/2015 của quán cơm Đà Lạt .

Thân,

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #149 vào: 28-02-2015 11:33:32
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm ĐL từ ngày 18/01/2015 đến ngày 31/01/2015 :

http://www.mediafire.com/view/1q51wrzhruzaacj/Chi_phi_quan_com_tu_18.01.2015_den_31.01.2015(2).pdf

Thân ,

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #148 vào: 28-02-2015 11:31:30
Chào cả nhà,
quynhanh cập nhật chi phí  mua hàng  từ ngày 01 / 01/2015 đến ngày 17/01/2015  của quán cơm ĐL :

http://www.mediafire.com/view/hx2r93p6apffvfc/Chi_phi_quan_com_tu_01.01.2015_den_17.01.2015(2).pdf

Thân,

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 594
 • Khen tặng 10
 • Giới tính: Nữ
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #147 vào: 03-02-2015 15:47:08

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.018
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #146 vào: 07-01-2015 16:46:26
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/12/14 :
Chi lương tháng 12:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (13 buổi) : 780,000đ.

Lá thu vàng  không rơi