Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

News:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
    NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
  4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

News

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Author Topic: Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật chi phí  (Read 17909 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #298 on: 30-06-2019 12:39:54
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 06/2019
Tuần 1 tháng 06/2019 ( 02/06/2019)

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 110.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng  cộng tuần 1: 506.000 đồng
Tuần 2 tháng 06/2019 ( 09/06/2019 ):

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 100.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng  cộng tuần 2: 496.000 đồng
Tuần 3 tháng 06/2019( 16/06/2019 ):

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù + Cà rốt : 100.000
- Khẩu trang : 4.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Băng rôn NTCM: 80.000 ( Cái cũ lâu ngày bị rách)
- Dây căng: 20.000
Tổng cộng tuần 3: 596.000 đồng
Tuần 4 tháng 06/2019( 23/06/2019 ):

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù + Cà rốt : 100.000
- Khẩu trang : 4.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Đá lạnh: 10.000
-  Đổi ga: 300.000
Tổng cộng tuần 4 : 806.000 đồng
Tuần 5 tháng 6/2019 ( 30/06/2019):

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù + Cà rốt : 100.000
- Khẩu trang : 4.000
- Súp + mì chính: 18.000
Tổng cộng tuần 5 : 496.000 đồng
Tổng tháng 6: 506.000 + 496.000 + 596.000 + 806.000 + 496.000 = 2.900.000 đồng

« Last Edit: 01-07-2019 20:10:16 by mongthuynavy1992 »Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #297 on: 30-06-2019 11:32:29
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 05/2019
Tuần 1 tháng 05/2019 ( 005/05/2019)

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 100.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng  cộng tuần 1: 496.000 đồng
Tuần 2 tháng 05/2019 ( 12/05/2019 ): Nhóm nghỉ nấu
Tuần 3 tháng 05/2019( 19/05/2019 ):

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù + Cà rốt : 110.000
- Khẩu trang : 4.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Đổi ga: 310.000
Tổng cộng tuần 3: 816.000 đồng
Tuần 4 tháng 05/2019( 26/05/2019 ): Nhóm nghỉ nấu
Tổng cộng tháng 05/2019: 496.000 + 816.000 = 1.312.000 đồngOffline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #296 on: 30-06-2019 10:57:23
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 04/2019
Tuần 1 tháng 04/2019 ( 06/04/2019)

- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 90.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Giẻ nhắc nồi: 20.000
- Khăn lau bàn: 30.000
Tổng  cộng tuần 1: 532.000 đồng
Tuần 2 tháng 04/2019 ( 13/04/2019 ):
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Khoai + Cà rốt : 90.000
- Khẩu trang : 4.000
- Súp + mì chính: 18.000
Tổng cộng tuần 2: 486.000 đồng
Tuần 3 tháng 04/2019( 20/043/2019 ):
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Khoai + Cà rốt : 90.000
- Khẩu trang : 4.000
- Súp + mì chính: 18.000
- Đổi ga: 300.000
Tổng cộng: 786.000 đồng ( Từ tuần này trở đi nhóm có nấu thêm 1 nồi nước lá vối to để phát thêm cho người nhà có nước uống vì vậy ga tốn hơn)
Tuần 4 tháng 04/2019( 28/04/2019 ):
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Gạo ( 8kg): 104.000
- Bù đỏ + cà rốt: 80.000
- Rau ngót: 10.0000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
- Súp+ mì chính: 18.000
Tổng cộng tuần 4 : 486.000 đồng
Tổng cộng tháng 04/2019: 532.000 + 486.000 + 786.000 + 486.000 = 2.290.000 đồngOffline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #295 on: 30-06-2019 10:45:03
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 03/2019
Tuần 1 tháng 03/2019 ( 03/03/2019)
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 80.000
- Rau ngót: 10.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng  cộng tuần 1: 468.000
Tuần 2 tháng 103/2019 ( 10/03/2019 ):
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Gạo ( 8kg) : 104.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 100.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng cộng tuần 2: 478.000
Tuần 3 tháng 03/2019( 17/03/2019 ): Nhóm nghỉ nấu
Tuần 4 tháng 03/2019( 24/03/2019 ): Nhóm nghỉ nấu

Tuần 5 tháng 03/2019 ( 31/03/2019)
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Gạo ( 8kg): 104.000
- Bù đỏ ( 7kg): 70.000
- Rau ngót: 10.0000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
- Đổi ga : 300.000
Tổng cộng tuần 5: 758.000 đồng
Tổng cộng tháng 03/2019: 468.000 + 478.000 + 758.000 = 1.704.000 đồngOffline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #294 on: 30-06-2019 10:34:49
Chào cả nhà. Mongthuynavy xin được cập nhật chi phí nồi cháo tháng 2/2019
Tuần 1, tuần 2, tuần 3  tháng 02/2019 nhóm nghỉ tết
Tuần 4 tháng 02/2019 ( 4/02/2019) :
- Thịt nạc: 270.000
- Gạo ( 8kg ) : 104.000
- Bù  + cà rốt ( 8kg) : 100.000
Tổng cộng tuần 4 : 474.000
Tổng cộng tháng 02/2019 : 474.000 đồngOffline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #293 on: 24-02-2019 10:55:50
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 01/2019
Tuần 1 tháng 01/2019( 06/01/2019 )
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Rau ngót: 20.000
- Cà rốt : 30.000
- Khẩu trang : 4.000
- Đổi ga: 330.000
Tổng  cộng tuần 1: 654.000
Tuần 2 tháng 01/2019 ( 13/01/2019):
- Thịt nạc : 270.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 85.000
- 2 rổ nhựa to : 70.000
- 1 chậu nhựa: 35.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng cộng tuần 2: 464.000
Tuần 3 tháng 01 ( 20/01/2019): Nhà chị Vân ủng hộ nguyên liệu mình chịu ga và gia vị
Nghỉ tết
[/size][/size]
Tổng cộng tháng 01/2019 : 654.000 + 464.000 = 1.118.000 đồng
Xuất kho gạo nấu cháo : 16 kg gạo, 0.78 kg súp, 0.25kg mì chính
« Last Edit: 30-06-2019 10:35:18 by mongthuynavy1992 »Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #292 on: 24-02-2019 10:47:14
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 12/2018
Tuần 1 tháng 12 ( 02/12/2018 )
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Rau ngót: 20.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 90.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng  cộng tuần 1: 384.000
Tuần 2 tháng 12 ( 9/12/2018 ): Nghỉ
Tuần 3 tháng 12 ( 16/12/2018 ):
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ ( 6kg) + cà rốt ( 2kg) : 110.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
Tổng cộng tuần 3: 384.000
Tuần 4 tháng 12( 23/12/2018) : Nghỉ nấu đi tương Dương trao quà
Tuần 5 tháng 12 ( 30/12/2018)

- Thịt nạc: 270.000
- Đậu xanh ( 3.5kg) : 140.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng cộng tuần 5 : 414.000
Tổng cộng tháng 12/2018 : 384.000 + 384.000 + 414.000 = 1.182.000 đồng
Xuất kho gạo nấu cháo : 24 kg gạo, 1.17 kg súp, 0.45kg mì chínhOffline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #291 on: 24-02-2019 10:38:47
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 11/2018
Tuần 1 tháng 11 ( 03/11/2018 )
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 95.000
- Khẩu trang : 4.000
- Dầu rửa bát : 24.000
Tổng : 393.000
Tuần 2 tháng 11 ( 11/11/2018 )
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Rau ngót : 20.000
- Bù đỏ ( 7kg ) + cà rốt ( 2kg) : 95.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
Tổng cộng tuần 2: 389.000
Tuần 3 tháng 11 ( 18/11/2018 ):
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ ( 6kg) + cà rốt ( 2kg) : 80.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
Tổng cộng tuần 3: 354.000
Tuần 4 tháng 11( 25/11/2018) :
- Thịt nạc : 270.000
- Bù + Cà rốt : 80.000
- Khẩu trang: 4.000
- Đổi ga: 330.000
Tồng cộng tuần 4/11: 684.000
Tổng cộng tháng 11:393.000+389.000+ 354.000+ 684.000 = 1.820.000 đồng
Xuất kho gạo nấu cháo : 32 kg gạo, 1.56 kg súp, 0.45kg mì chính
« Last Edit: 24-02-2019 10:56:19 by mongthuynavy1992 »Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #290 on: 24-02-2019 10:28:01
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 10/2018
Tuần 1 tháng 10 ( 07/10/2018 )
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Bù đỏ + Cà rốt : 90.000
- Khẩu trang : 4.000
Tổng : 364.000
Tuần 2 tháng 10 ( 14/10/2018 )
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Rau Ngót ( 2 bó) : 10.000
- Bù đỏ ( 7kg ) : 70.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
Tổng cộng tuần 2: 354.000
Tuần 3 tháng 10 ( 21/10/2018 ):
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ ( 6kg) + cà rốt ( 2kg) : 80.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
- Đổi ga : 350.000
Tổng cộng tuần 3: 704.000
Tuần 4 tháng 10( 28/10/2018) : Nghỉ
Tổng cộng tháng 10: 364.000 + 354.000+ 704.000 = 1.422.000 đồng
Xuất kho gạo nấu cháo : 24 kg gạo, 1.17 kg súp, 0.34kg mì chính
« Last Edit: 24-02-2019 10:38:59 by mongthuynavy1992 »Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #289 on: 29-10-2018 15:38:44
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 9/2018
Tuần 1 tháng 9 ( 2/9/2018 )
- Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
- Bù đỏ được UH
- Khẩu trang : 4.000
Tổng : 274.000
Tuần 2 tháng 9 ( 9/9/2018 ) nghỉ nấu vì mưa to
Tuần 3 tháng 9 ( 16/9/2018 ) Nghỉ nấu
Tuần 4 tháng 9 ( 23/9/2018 )

- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ ( 6kg) + rau ngót 3 bó : 65.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
- Đổi ga : 270.000
Tổng cộng : 609.000
Tuần 5 tháng 9 ( 30/9/2018 )
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ ( 8kg) : 70.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
Tổng cộng : 344.000
Tổng : 274.000 + 609.000 + 344.000 = 1.227.000
Xuất kho gạo dùng nấu cháo : 15 kg gạo, 1.17 kg súp, 0.34kg mì chính
.Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #288 on: 29-10-2018 15:32:27
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 8/2018
Tuần 1 tháng 8 ( 5/8/2018 )
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ ( 8kg) : 65.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
- Bao tay ( 1 bịch ) : 10.000
Tổng cộng : 349.000
Tuần 2 tháng 8 ( 12/8/2018 )
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ + cà rốt ( 8kg) : 70.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
- Đổi ga : 260.000
Tổng cộng : 604.000
Tuần 3 tháng 8 ( 19/8/2018 )
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ + cà rốt ( 8kg) : 70.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
Tổng cộng : 344.000
Tuần 4 tháng 8 ( 26/8/2018 )
- Thịt nạc ( 3kg) : 270.000
- Bù đỏ  ( 8kg) : 65.000
- Khẩu trang ( 2 cái ) : 4.000
Tổng cộng : 339.000
Tổng tháng 8 : 349.000 + 604.000 + 344.000 + 339.000 = 1.636.000
Tháng 8 xuất kho gạo để nấu cháo : 20 kg gạo, 1.56 kg súp, 0.454 kg mì chínhOffline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #287 on: 27-08-2018 15:06:41
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo BV Nhi Nghệ An tháng 7/2018
- Tuần 1 - tháng 7 ( 1/7/2018 ) :  Nghỉ nấu
- Tuần 2 - tháng 7 ( 8/7/2018)
  1. Thịt nạc ( 3kg ) : 270.000
  2. Bù đỏ : ( 8kg) : 65.000
  Tổng tuần 2 : 335.000
- Tuần 3 - tháng 7 ( 15/7/2018 ) :
    1. Thịt nạc ( 3kg ) : 270.000
    2. Bù đỏ : ( 8kg) : 65.000
    3. Đổi ga : 260.000
 Tổng tuần 3 : 595.000
- Tuần 4 - tháng 7 ( 22/7/2018 )
  1. Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
  2.  Gạo ( 5 kg ) : 65.000
  3. Bù đỏ : 65.000
  4. Khẩu trang ( 2cai) : 4.000
Tổng tuần 4 : 404.000
- Tuần 5 - tháng 7 ( 29/07/2018 )
  1. Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
  2.  Gạo ( 5 kg ) : 65.000
  3. Bù đỏ + cà rốt : 65.000
  4. Khẩu trang ( 2 cái) : 4.000
  5. Mua vòi nước 8m : 60.000
  6. Sơn lại xe cháo chống rỉ : 22.000
Tổng tuần 5 : 486.000
Tổng cộng chi phí tháng 7/2018 : 1.820.000
Tháng 7/2018 dùng gạo ở kho : 5kg , 0.454 kg mì chính, bột canh : 0.8kg .Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #286 on: 06-07-2018 15:49:10
Chào cả nhà.
Mongthuynavy cập nhật chi phí nồi cháo Nghệ An tháng 6/2018
1. Tuần 1 tháng 6 ( ngày 3/6/2018 )
    - Bí đỏ ( 7kg ) : 65.000
    - Thịt ( 3 kg ) : 270.000
    - Khẩu trang : 4.000
    - Mua bao bóng trao gạo cho các hoàn cảnh CMTX và chai đựng dầu, nước mắm từ tháng 4 : 140.000
  Tổng : 479.000
2. Tuần 2 tháng 6 ( ngày 10/6/2018 )
    - Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
    - Bù đỏ ( 7 kg ) : 70.000
    - Khẩu trang : 4.000
    - Đổi ga : 260.000
   Tổng : 604.000
3. Tuần 3 tháng 6 ( ngày 17/6/2018 )
    - Thịt nạc ( 3 kg ) : 270.000
    -  Bù đỏ ( 7 kg ) : 65.000
    - Khẩu trang : 4.000
 Tổng : 339.000
4.  Tuần 4 tháng 6 ( ngày 24/6/2018 )
   - Thịt ( 3kg ) : 260.000
   - Bí đỏ + cà rốt ( 6kg ) : 65.000
   Tổng : 325.000
Tổng tiền tháng 6 /2018 : 1.747.000 đồng
Tháng 6/2018 sử dụng nhu yếu phẩm từ kho gạo là : 20 kg gạo, 0.454 kg mì chínhOffline banbe6x

 • BAN QUẢN TRỊ
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Posts: 7.123
 • Khen tặng 113
 • Gender: Male
  • View Profile
Reply #285 on: 22-06-2018 22:25:47
Ưu tiên Gạo giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An là quyết định chính xác.

Cảm ơn các bạn nhiều nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS


Offline mongthuynavy1992

 • Thành Viên gắn kết
 • ****
 • Posts: 435
 • Khen tặng 14
  • View Profile
Reply #284 on: 22-06-2018 15:04:35
Hôm trước C thành mẫn có báo về việc sử dụng gạo ở kho nhưng do gạo gửi về chỉ đủ trao cho hoàn cảnh nên vẫn phải mua để nấu còn gia vị thì dùng từ quán cơm gửi ra a.
Cảm ơn cả nhà nhiều.