Tin chung


GÓP SỨC CHUNG TAY - XÂY LÊN
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 43
Buôn Blak - H KRông Bông - ĐakLak

Tin chung


GÓP SỨC CHUNG TAY - XÂY LÊN
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 43
Buôn Blak - H KRông Bông - ĐakLak

Tác giả Chủ đề: Privacy Policy - Chính Sách Bảo Mật  (Đã xem 925 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1840 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-08-2021 15:02:10
You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Bạn đồng ý rằng khi sử dụng diễn đàn này, bạn sẽ không phát tán bất kỳ một tài liệu nào có nội dung sai lệch, nói xấu, không chính xác, lạm dụng, khiếm nhã, gây hận thù, quấy rối, khiêu dâm, tục tĩu, và có xu hướng tình dục; hoặc đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng như vi phạm luật pháp và thuần phong mỹ tục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bạn cũng đồng ý rằng không đăng bất kỳ tài liệu nào có bản quyền, trừ khi bạn sở hữu bản quyền hoặc bạn có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu của các tài liệu có bản quyền đó. Các hình thức tấn công diễn đàn đều bị cấm trên diễn đàn này.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

Lưu ý rằng ban quản trị hoặc chủ sở hữu của diễn đàn không thể xác nhận tính hợp lệ của bài viết. Xin nhớ rằng ban quản trị không chủ động theo dõi các bài viết được đăng bởi các thành viên, và vì vậy, ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung bên trong các bài viết đó. Ban quản trị không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên diễn đàn. Việc đăng bài viết bày tỏ quan điểm của tác giả, và không nhất thiết phải là quan điểm của diễn đàn này, của các thành viên khác, của các bài viết theo sau, hoặc của chủ sở hữu diễn đàn. Bất cứ ai cảm thấy một bài viết nào đó đi ngược lại thỏa thuận này và các quy định của diễn đàn được khuyến khích thông báo tới ban quản trị hay người điều hành diễn đàn ngay lập tức. Ban quản trị và chủ sở hữu của diễn đàn giữ toàn quyền gỡ bỏ nội dung của những bài viết không phù hợp, trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu việc đó là cần thiết. Đây là quy trình áp dụng, tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc xóa bỏ hay sửa chữa một phần bài viết có thể không diễn ra ngay lập tức. Chính sách này cũng áp dụng cho cả thông tin trong hồ sơ cá nhân của thành viên.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết bạn đăng. Hơn nữa, bạn phải bồi thường và giảm thiệt hại cho chủ sở hữu diễn đàn, chủ sở hữu của các trang web liên quan, các thành viên, ban quản trị và các đối tượng đi kèm. Chủ sở hữu diễn đàn có quyền tiết lộ danh tính của bạn (hoặc bất kỳ thông tin liên quan khác thông qua diễn đàn) trong trường hợp khiếu nại chính thức hoặc liên quan đến pháp luật với bất kỳ tình huống nào nảy sinh từ việc bạn sử dụng diễn đàn.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

Bạn có thể, trong khi bạn đăng ký, chọn tên người dùng theo ý bạn. Chúng tôi khuyên bạn chọn tên thích hợp. Với tài khoản thành viên mà bạn sắp đăng ký, bạn đồng ý rằng không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn cho người khác, ngoại trừ quản trị viên diễn đàn (administrator), để bảo vệ bạn và vấn đề xác thực chính bạn. Bạn đồng ý KHÔNG BAO GIỜ sử dụng tài khoản của người khác vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi cũng ĐẶC BIỆT khuyên bạn sử dụng một mật khẩu phức tạp và duy nhất cho tài khoản của bạn, để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài khoản.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Sau khi bạn đăng ký và đăng nhập vào diễn đàn, bạn sẽ có thể hoàn thiện chi tiết hồ sơ cá nhân. Bạn có trách nhiệm để trình bày các thông tin rõ ràng và chính xác. Ban quản trị và chủ sở hữu diễn đàn sẽ kiểm tra và xóa bất kỳ thông tin nào được xác định về bản chất là không chính xác hoặc khiếm nhã, mà không cần thông báo trước. Hình thức xử phạt thích hợp có thể được áp dụng đi kèm.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Xin lưu ý rằng với mỗi bài viết, địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại, mà bạn bị cấm hoặc ISP của bạn. Điều này sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp bạn hoặc ISP của bạn đã vi phạm chính thỏa thuận này.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.


Cũng lưu ý rằng phần mềm của diễn đàn sẽ cài đặt cookie, một tập tin có chứa các bit thông tin (như tên người dùng và mật khẩu của bạn), trong bộ nhớ tạm thời của trình duyệt. Việc này CHỈ sử dụng để giữ cho bạn đăng nhập vào / ra. Phần mềm của diễn đàn không thu thập hoặc gửi thêm bất kỳ mẫu thông tin nào khác vào máy tính của bạn.

For this time you can register and login to this forum by social account ( Facebook, Google, Twitter ), this account can be acceptable, you can easily become a member from many other countries. We just use your social information ( username, photos, gender,...) for your login profile and keep you easy to login and work with this forum. If one day you like to delete your user, please send to us your Messenger, our technical team will support and delete all your information on this forum.

Hiện tại bạn đã có thể sử dụng tài khoản xã hội ( Facebook, Google, Twitter) để đăng nhập, nó sẽ dễ dàng và tiện dụng để trở thành thành viên của Diễn đàn ở nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin cơ bản của bạn ( Tên, hình ảnh, giới tính,...) để tạo cho bạn một bộ hồ sơ cá nhân, lưu giữ thông tin của bạn trên website để bạn dễ dàng đăng nhập và làm việc ở lần tiếp theo. Nếu một ngày nào đó bạn muốn xóa bỏ những thông tin tài khoản trên diễn đàn này hãy mạnh dạn liên lạc với đội ngũ kỹ thuật của diễn đàn bằng cách để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất.
« Sửa lần cuối: 20-08-2021 13:10:54 gửi bởi DucTai »