Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 4 Khách đang tham gia diễn đàn này.
0 Trả lời
26 Lượt xem
Bài mới 05-04-2024 20:33:06
gửi bởi Lucky Flower
Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2024

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 tháng trước

0 Trả lời
50 Lượt xem
Bài mới 07-03-2024 08:59:32
gửi bởi loanngyen1202
Nồi cháo Hà Nội - Thống kê cưu mang, Báo cáo thu chi năm 2024

Bài mới Lucky Flower tạo 11 ngày trước,
Tác giả Lucky Flower tạo 11 ngày trước

0 Trả lời
91 Lượt xem
Bài mới 05-04-2024 21:32:58
gửi bởi Lucky Flower
Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Cần Thơ - năm 2024

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 tháng trước

1 Trả lời
137 Lượt xem
Bài mới 16-03-2024 08:08:24
gửi bởi loanngyen1202
Báo cáo Quỹ Quán cơm Sài Gòn năm 2017

Bài mới Hoàng Huế tạo 7 năm trước,
Tác giả Hoàng Huế tạo 7 năm trước

0 Trả lời
349 Lượt xem
Bài mới 13-03-2017 22:15:07
gửi bởi Hoàng Huế
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2014

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

0 Trả lời
380 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 11:59:33
gửi bởi loanngyen1202
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2016

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

0 Trả lời
397 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:01:40
gửi bởi loanngyen1202
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2013

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

0 Trả lời
401 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 11:57:32
gửi bởi loanngyen1202
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2017

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

0 Trả lời
406 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:02:51
gửi bởi loanngyen1202
Nồi Cháo Thanh Hóa - Báo Cáo Thu Chi 2018

Bài mới Tieuhuongduong tạo 3 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 3 năm trước

3 Trả lời
413 Lượt xem
Bài mới 29-08-2020 16:51:40
gửi bởi Tieuhuongduong
Nồi cháo Thanh Hóa - Báo cáo Thu Chi 2017

Bài mới Tieuhuongduong tạo 3 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 3 năm trước

3 Trả lời
416 Lượt xem
Bài mới 29-08-2020 16:43:20
gửi bởi Tieuhuongduong
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2015

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

0 Trả lời
417 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:00:31
gửi bởi loanngyen1202
Báo Cáo Qũy Nồi Cháo Quảng Bình Năm 2014

Bài mới Ngà Trần tạo 8 năm trước,
Tác giả Ngà Trần tạo 9 năm trước

11 Trả lời
424 Lượt xem
Bài mới 06-01-2016 08:30:42
gửi bởi Ngà Trần
Nồi cháo quảng bình- báo cáo quỹ năm 2019

Bài mới hoang lanh tạo 2 năm trước,
Tác giả hoang lanh tạo 2 năm trước

0 Trả lời
431 Lượt xem
Bài mới 12-07-2021 10:37:26
gửi bởi hoang lanh
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2018

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

0 Trả lời
437 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:03:48
gửi bởi loanngyen1202
Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2016

Bài mới loanngyen1202 tạo 2 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 2 năm trước

3 Trả lời
437 Lượt xem
Bài mới 10-02-2022 12:21:33
gửi bởi loanngyen1202
Nồi cháo Miền Nam - Báo cáo quỹ năm 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

3 Trả lời
446 Lượt xem
Bài mới 07-08-2020 13:22:47
gửi bởi loanngyen1202
Báo cáo Thu-Chi nồi cháo Hà nội năm 2017

Bài mới Tepty tạo 6 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 6 năm trước

5 Trả lời
447 Lượt xem
Bài mới 22-01-2018 17:01:54
gửi bởi Tepty
Nồi Cháo Nghệ An - Báo Cáo Thu Chi 2018

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

3 Trả lời
447 Lượt xem
Bài mới 05-09-2020 10:04:29
gửi bởi loanngyen1202
MOVED: Danh Sách CMTX

Bài mới oliu tạo 13 năm trước,
Tác giả oliu tạo 13 năm trước

0 Trả lời
451 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 21:03:20
gửi bởi oliu