Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 32619 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #259 vào: 13-03-2023 15:59:20
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 01/3/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T3: 2,600,000đ.
Ngày 06/3/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 1,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #258 vào: 21-02-2023 19:43:56
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 11/02/23:

- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
Ngày 14/01/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 5,700,000đ.

Ngày 19/02/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T02: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #257 vào: 11-01-2023 10:57:48
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 04/01/23
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 19,900,000đ.

Ngày 08/01/23:
- Anh(chị) Hanh Duong ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,400,000đ.

- Anh(chị) Giang Dao ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #256 vào: 06-12-2022 15:44:26
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 01/12/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 2,000,000đ.

Ngày 02/12/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #255 vào: 28-11-2022 14:13:04
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 01/11/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 2,000,000đ.

Ngày 04/11/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #254 vào: 11-10-2022 15:28:45
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 03/10/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10: 2,600,000đ.
Ngày 04/10/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 4,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #253 vào: 20-09-2022 18:50:28
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 05/9/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9: 2,600,000đ.
Ngày 12/9/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #252 vào: 10-08-2022 19:16:15
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 07/8/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T8: 2,600,000đ.
Ngày 08/8/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 5,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #251 vào: 11-07-2022 19:46:54
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 9,000,000đ.
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T7: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #250 vào: 15-06-2022 13:57:46
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 02/6/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 1,600,000đ.
Ngày 06/6/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #249 vào: 10-05-2022 15:43:11
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 05/5/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 6,300,000đ.
Ngày 06/5/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #248 vào: 04-05-2022 13:08:46
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 15/4/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4/22: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #247 vào: 13-04-2022 19:40:42
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 06/4/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 4,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #246 vào: 01-04-2022 14:08:58
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 27/3/22:
- Giang Dao - Ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.090
 • Thanked: 3884 times
 • Thích 41
Trả lời #245 vào: 26-03-2022 15:29:41
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 09/3/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 2,700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg