Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 51069 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.983
  • Thanked: 3765 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #224 vào: 19-09-2020 19:29:05
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 04/5/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 2,000,000đ.
Chị ơi,

Ngày 5/9 ạ. 

Thanks chị, 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #223 vào: 18-09-2020 19:17:29
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 2,000,000đ.
Ngày 05/9/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T9 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 09-10-2020 14:41:03 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #222 vào: 01-09-2020 19:05:07
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 24/8/2020:
- Anh(chị) Ha Xuan Loc & Ha Lo (USA) ủng hộ KTX :500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #221 vào: 06-08-2020 20:37:49
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/8/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 03/8/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T8 : 2,600,000đ.
Ngày 04/8/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #220 vào: 14-07-2020 16:00:22
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/7/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 02/7/20:
- Nhóm Van, Trang, Hoa CMTX T7 : 2,600,000đ.
Ngày 08/7/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T7 : 9,000,000đ.
- Chị Hoai Pham CMTX tháng 4---> T9/2020 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #219 vào: 09-06-2020 16:59:57
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/6/20:
- Nhóm Van, Trang, Hoa CMTX T6 : 2,600,000đ.
Ngày 03/6/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 7,000,000đ.
Ngày 08/6/20:
- Anh chị Ha Xuan Loc và Hoang Thi Ty (USA) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #218 vào: 28-05-2020 15:55:44
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 18/5/2020:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T5 : 6,200,000đ.
Ngày 27/5/2020 :
- Chị Tran Pham Thuy Trang ủng hộ KTX : 1,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #217 vào: 06-05-2020 10:32:44
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 08/4/20:
- Nhóm  Van,Trang,Hoa  CMTX T4 : 2,600,000đ.
Ngày 04/5/20:
- Nhóm  Van,Trang,Hoa  CMTX T5 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #216 vào: 03-04-2020 19:42:30
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 18/3/20:
- Chị Michele_du và Gia đình  CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #215 vào: 05-03-2020 20:07:50
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 04/02/20:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa CMTX T02 : 2,600,000đ.
Ngày 14/02/20:
- Chị Do Thi Hong Hien CMTX Quý 1 và 2/2020 : 1,200,000đ.
Ngày 14/02/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi  CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 18/02/20:
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 02/3/20:
- Nhóm  Van,Trang,Hoa  CMTX T3 : 2,600,000đ.
- Chị Giang Cẩm Bùi  CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 03/3/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T3 : 7,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #214 vào: 10-02-2020 14:32:54
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 18/01/20:
- Chị Michele_du và Gia đình  CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: phuclehuu, DucTai, maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #213 vào: 10-01-2020 17:14:19
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 06/01/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi  CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 08/01/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T01 : 23,600,000đ.
Ngày 09/01/20:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T01 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: phuclehuu, maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #212 vào: 22-12-2019 10:09:45
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/12/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi  CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 02/12/19:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T12 : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 3,400,000đ.
Ngày 19/12/19:
- Chị Michele_du và Gia đình  CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #211 vào: 03-12-2019 20:01:59
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 19/11/19:
- Chị Michele_du và Gia đình  CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #210 vào: 14-11-2019 14:39:20
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 03/11/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi  CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 04/11/19:
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T11 : 2,600,000đ.
Ngày 05/11/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 3,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng