Tin chung:

Tin chung


  SÀI GÒN - BỮA ĂN CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ MÙA COVID 2021
  BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG

Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 14 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Nồi cháo quảng bình- báo cáo quỹ năm 2019

Bài mới hoang lanh tạo 2 tháng trước,
Tác giả hoang lanh tạo 2 tháng trước

0 Trả lời
75 Lượt xem
Bài mới 12-07-2021 10:37:26
gửi bởi hoang lanh
Nồi cháo Thanh Hóa- Báo cáo thu chi 2021

Bài mới Kẹo Đắng TH tạo 3 tháng trước,
Tác giả Kẹo Đắng TH tạo 3 tháng trước

0 Trả lời
95 Lượt xem
Bài mới 03-06-2021 10:59:43
gửi bởi Kẹo Đắng TH
Nồi Cháo Miền Nam - BC Quỹ năm 2021

Bài mới loanngyen1202 tạo 5 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 5 tháng trước

0 Trả lời
99 Lượt xem
Bài mới 27-04-2021 23:41:35
gửi bởi loanngyen1202
Nồi cháo Hà Nội - Báo cáo thu chi năm 2018

Bài mới ThaiDzuy tạo 4 tháng trước,
Tác giả Tepty tạo 4 tháng trước

1 Trả lời
99 Lượt xem
Bài mới 12-05-2021 09:24:29
gửi bởi ThaiDzuy
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2016

Bài mới loanngyen1202 tạo 10 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 10 tháng trước

0 Trả lời
116 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:01:40
gửi bởi loanngyen1202
Nồi cháo Hà Nội - Báo cáo thu chi năm 2020

Bài mới DucTai tạo 4 tháng trước,
Tác giả Lucky Flower tạo 4 tháng trước

2 Trả lời
117 Lượt xem
Bài mới 17-05-2021 08:19:31
gửi bởi DucTai
Nồi cháo Hà Nội - Báo cáo thu chi năm 2019

Bài mới ThaiDzuy tạo 4 tháng trước,
Tác giả Tepty tạo 4 tháng trước

3 Trả lời
119 Lượt xem
Bài mới 14-05-2021 16:20:05
gửi bởi ThaiDzuy
HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO NĂM 2021

Bài mới Kiều Oanh Nguyễn tạo 2 tháng trước,
Tác giả Kiều Oanh Nguyễn tạo 4 tháng trước

1 Trả lời
123 Lượt xem
Bài mới 18-07-2021 13:53:32
gửi bởi Kiều Oanh Nguyễn
MOVED: Danh Sách CMTX

Bài mới oliu tạo 10 năm trước,
Tác giả oliu tạo 10 năm trước

0 Trả lời
124 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 21:03:20
gửi bởi oliu
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2015

Bài mới loanngyen1202 tạo 10 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 10 tháng trước

0 Trả lời
124 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:00:31
gửi bởi loanngyen1202
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2014

Bài mới loanngyen1202 tạo 10 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 10 tháng trước

0 Trả lời
125 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 11:59:33
gửi bởi loanngyen1202
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2017

Bài mới loanngyen1202 tạo 10 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 10 tháng trước

0 Trả lời
125 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:02:51
gửi bởi loanngyen1202
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2013

Bài mới loanngyen1202 tạo 10 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 10 tháng trước

0 Trả lời
128 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 11:57:32
gửi bởi loanngyen1202
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2018

Bài mới loanngyen1202 tạo 10 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 10 tháng trước

0 Trả lời
128 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:03:48
gửi bởi loanngyen1202
Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM - Báo Cáo Thu Chi 2021

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 5 tháng trước

3 Trả lời
132 Lượt xem
Bài mới 12-05-2021 16:02:45
gửi bởi loanngyen1202
Báo cáo Quỹ Quán cơm Sài Gòn năm 2017

Bài mới Hoàng Huế tạo 4 năm trước,
Tác giả Hoàng Huế tạo 4 năm trước

0 Trả lời
136 Lượt xem
Bài mới 13-03-2017 22:15:07
gửi bởi Hoàng Huế
Báo cáo Thu-Chi nồi cháo Hà nội năm 2017

Bài mới Tepty tạo 3 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 4 năm trước

5 Trả lời
137 Lượt xem
Bài mới 22-01-2018 17:01:54
gửi bởi Tepty
Sài Gòn - Báo Cáo Thu Chi Thứ Bảy Yêu Thương 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 10 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 10 tháng trước

0 Trả lời
139 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 12:05:09
gửi bởi loanngyen1202
Nồi Cháo Thanh Hóa - Báo Cáo Thu Chi 2018

Bài mới Tieuhuongduong tạo 1 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 1 năm trước

3 Trả lời
148 Lượt xem
Bài mới 29-08-2020 16:51:40
gửi bởi Tieuhuongduong
Nồi Cháo Nghệ An - Báo Cáo Thu Chi 2020

Bài mới loanngyen1202 tạo 11 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 11 tháng trước

2 Trả lời
150 Lượt xem
Bài mới 05-10-2020 11:35:57
gửi bởi loanngyen1202