Tác giả Chủ đề: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí  (Đã xem 39088 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #62 vào: 01-01-2013 11:45:31
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/12/2012 đến 31/12/2012
Ngày 25/12/2012                     

thịt   12   kg   *   75.000   =   900.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuồi   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
gas   2   bình   *   1.685.000   =   3.370.000   đ
củ cải   25   kg   *   8.000   =   200.000   đ
                     
cộng               =   4.530.000   đ
                     
Ngày 27/12/2012                     
                     
nấm   4   kg   *   15.000   =   60.000   đ
đậu bắp   2   kg   *   10.000   =   20.000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
thịt   7   kg   *   75.000   =   525.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
thơm   2   trái   *   12.000   =   24.000   đ
giá   5   kg   *   10.000   =   50.000   đ
cước vc               =   66.000   đ
                     
cộng                  1.050.000   đ
                     
Ngày 29/12/2012                     
                     
chả cá   12   kg   *   50.000   =   600.000   đ
thịt   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12.000   =   6.000   đ
cây lau nhà   1   cây   *   80.000   =   80.000   đ
ớt   1   kg   *   20.000   =   20.000   đ
                     
cộng               =   743.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.323.500   Đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #61 vào: 28-12-2012 20:44:10
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/12/2012 đến 22/12/2012

NGÀY 13/12/2012                     

thịt   12   kg   *   75.000   =    900.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =    212.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ

cộng            =    1.172.500   đ
                     
Ngày 15/12/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75.000   =    750.000   đ
củ cải   20   kg   *   5.000   =    100.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
trứng   5   kg   *   31.000   =    155.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ
bưu điện tháng 11/2012               =    540.000   đ

cộng               =    1.605.000   đ
                     
Ngày 18/12/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   75.000   =    900.000   đ
dưa cải   25   kg   *   8.000   =    200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
giấy ăn   2   lố   *   120.000   =    240.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ
phí VS               =    8.000   đ

cộng               =    1.408.000   đ
                     
Ngày 20/12/2012                     
                     
cá hấp   20   kg   *   47.000   =    940.000   đ
thịt   0,5   kg   *   65.000   =    32.500   đ
hành lá   1   kg   *   20.000   =    10.000   đ
hóa chất rửa               =    150.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ

cộng               =    1.182.500   đ
                     
Ngày 22/12/2012                     
                     
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =    297.500   đ
bột nêm   1   thùng   *   492000   =    492.000   đ
thịt xay   10   kg   *   70000   =    700.000   đ
giấm ăn   1   thuùng   *   92000   =    92.000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =    50.000   đ
tiền điện tháng 11/2012               =    270.000   đ

cộng               =    1.901.500   đ
                     
                     
TỔNG CỘNG                  7.269.500   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #60 vào: 14-12-2012 09:46:34
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2012 đến 11/12/2012

Ngày 01/12/2012                     
gà   20   kg   *   50000   =   1,000,000   đ
thịt   0.5   kg   *   73000   =   36,500   đ
hành   0.5   kg   *   16000   =   8,000   đ
sả   3   kg   *   18000   =   54,000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40,000   đ
Cộng               =   1,138,500   đ
                     
Ngày 4/12/2012                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876,000   đ
đậu khuôn   200   miếng   *   850   =   170,000   đ
trứng   2   kg   *   32000   =   64,000   đ
cà chua   4   kg   *   7000   =   28,000   đ
giá   3   kg   *   10000   =   30,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,218,000   đ
                     
Ngày 6/12/2012                     
                     
Thịt    12   kg   *   75000   =   900,000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297,500   đ
hành    0.5   kg   *   18000   =   9,000   đ
cà chua   4   kg   *   5000   =   20,000   đ
tỏi   2   kg   *   60000   =   120,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,396,500   đ
                     
Ngày 8/12/2012                     
                     
chả cá   20   kg   *   50000   =   1,000,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
hành   0.5   kg   *   20000   =   10,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,097,500   đ
                     
Ngày 11/12/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   70000   =   700,000   đ
mắm ruốt   3   kg   *   35000   =   105,000   đ
sả   5   kg   *   16000   =   80,000   đ
ớt   1   kg   *   40000   =   40,000   đ
dưa leo   10   kg   *   7000   =   70,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
nước tháng 12/2012               =   480,000   đ
cộng               =   1,525,000   đ
TỔNG CỘNG               =   6,375,500   đ

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3594 times
 • Thích 41
Trả lời #59 vào: 01-12-2012 11:05:12
* Chi phí qc Dalat :
Ngày 28/11/12 :
- Chi lần 1 Sửa mái qc Dalat : 20,000,000đ.
Ngày 29/11/12 :
* Chi lương tháng 11 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #58 vào: 30-11-2012 06:03:20
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/11/2012 đến 29/11/2012

NGÀY 22/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   1.175.000   đ
                     
NGÀY 24/11/2012                     
                     
thịt   8   kg   *   60.000   =   480.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
củ cải   20   kg   *   8.000   =   160.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
điện tháng 11               =   142.000   đ
cộng               =   832.000   đ
                     
                     
Ngày 27/11/2012                     
thịt   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
nấm   4   kg   *   35.000   =   140.000   đ
trứng   3   kg   *   22.000   =   66.000   đ
cộng               =   918.500   đ
                     
                     
Ngày 29/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
dưa cải   20   kg   *   8.000   =   160.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
tỏi               =   40.000   đ
cộng               =   1.162.500   đ
TỔNG CỘNG               =   4.088.000   đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #57 vào: 23-11-2012 13:10:03
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 13/11/2012 đến 20/11/2012
Ngày 13/11/2012                     
                     
thòt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
gaz   2   bình   *   1.730.000   =   3.460.000   đ
bưu điện tháng 10/2012               =   353.000   đ
cộng               =   4.228.000   đ
                     
Ngày 15/11/2012                     
                     
thòt   12   kg   *   73.000   =   876.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
gừng   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
trứng gà   3   kg   *   32.000   =   96.000   đ
cộng               =   1.244.500   đ
                     
Ngày 17/11/2012                     
                     
thòt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
dưa cải   20   kg   *   9.000   =   180.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   1.142.500   đ
                     
Ngày 20/11/2012                     
                     
thòt   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
cá   17   kg   *   45.000   =   765.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
vận chuyển               =   10.000   đ
cộng               =   861.500   đ
TỔNG CỘNG                  7.476.500   Đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #56 vào: 11-11-2012 23:02:09
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/11/2012 đến 10/11/2012

Ngày 01/11/2012                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
dưa cải    20   kg   *   11000   =   220.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,5   kg   *   20000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
dĩa   5   cái   *   10000   =   50.000   đ
cộng               =   1.244.500   đ

Ngày 3/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
đậu khuôn   250   kg   *   850   =   212.500   đ
haành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
tỏi   2   kg   *   60000   =   120.000   đ
haành củ   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hóa chất rửa               =   150.000   đ
điện tháng10/2012               =   143.000   đ
cộng               =   1.630.000   đ
                     
Ngày 6/11/2012                     
                     
thịt gà   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
sả   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
giấy ăn + tăm               =   300.000   đ
cộng               =   1.406.500   đ
                     
Ngày 8/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
dưa cải   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   2   chuyến   *   20000   =   40.000   đ
chổi   5   cây   *   10000   =   50.000   đ
bi đỏ   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
cộng               =   1.454.500   đ
                     
Ngày 10/11/2012                     
                     
chả cá   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
màn nhựa   1   caùi   *   180000   =   180.000   đ
vận chuyển   1   chuyeán   *   20000   =   20.000   đ
văn phòng phẩm               =   16.000   đ
dao+ đá mài               =   55.000   đ
cộng               =   1.359.500   đ
                     
Tổng Cộng               =   7.095.000   đ

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3594 times
 • Thích 41
Trả lời #55 vào: 31-10-2012 22:45:43
Ngày 30/10/12 :
Chi lương tháng 10/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #54 vào: 30-10-2012 22:20:35
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/10/2012 đến 30/10/2012
Ngày 20/10/2012                     
                     
cá hấp   17   kg   *   55000   =   935.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   30000   =   30.000   đ
cộng               =   1.017.000   đ
                     
ngày 23/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
dưa cải   20   kg   *   13000   =   260.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển               =   10.000   đ
cộng               =   1.052.000   đ
                     
ngày 25/10/2012                     
                     
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,4   kg   *   20000   =   8.000   đ
thịt   10   kg   *   60000   =   600.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   909.000   đ
                     
Ngày 27/10/2012                     
                     
tỏi   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
thịt đầu tai   30   kg   *   30000   =   900.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.018.500   đ
                     
Ngày 30/10/2012                     
                     
thịt   5,5   kg   *   75000   =   412.500   đ
hành   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sả   3,5   kg   *   18000   =   63.000   đ
trứng   4   kg   *   31000   =   124.000   đ
ruốt   2,5   kg   *   40000   =   100.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
nước rửa chén   1   chai   *   22000   =   22.000   đ
cộng               =   767.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.764.000Đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #53 vào: 23-10-2012 22:39:34
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/10/2012 đến 18/10/2012

NGÀY 11/10/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
dưa cải   20   kg   *   11000   =   220.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
sú   30   kg   *   3500   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
val, rắcco nước               =   65.000   đ
bưu điện tháng 9/2012               =   242.700   đ
cộng               =   1.560.700   đ
                     
NGÀY 13/10/2012                     
                     
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
cà chua   3   kg   *   7000   =   21.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.246.500   đ
                     
NGÀY 16/10/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
củ cải   25   kg   *   9500   =   237.500   đ
sú   50   kg   *   3500   =   175.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
tiền nước tháng 10/2012               =   240.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
cộng               =   1.620.500   đ
                     
NGÀY 18/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
cà chua   5   kg   *   7000   =   35.000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
bí   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
ớt   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.354.500   đ
                     
TỔNG CỘNG               =   5.782.200   Đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #52 vào: 11-10-2012 12:40:06
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/10/2012 đến 09/10/2012
NGÀY 2/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   77000   =   770.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
giấy ăn   2   cây   *   120000   =   240.000   đ
cộng               =   1.056.000   đ
                     
NGÀY 4/10/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn   150   miếng   *   850   =   127.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   905.500   đ
                     
NGÀY 6/10/2012                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
sú   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cá hấp   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   898.500   đ
                     
NGÀY 9/10/2012                     
                     
Thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,5   kg   *   25000   =   12.500   đ
cá   7   kg   *   50000   =   350.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
trứng gà   8   kg   *   30000   =   240.000   đ
cộng               =   731.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  3.591.000 ĐỒNG

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3594 times
 • Thích 41
Trả lời #51 vào: 03-10-2012 12:49:47
Chi phí qc Đà lạt :
Ngày 01/9/12 :
- Bột điều 2kg*88000 = 176,000đ.
- Bao PE 120x150  6 cái*15000 = 90,000đ.
- Bao PE 60x120  1kg = 42,000đ.
- Bao xốp đen 40   2kg*35000 = 70,000đ.
- Bao tay xốp 2kg*65000 = 130,000đ.
- Tiêu 2kg*70000 = 140,000đ.
Tổng chi ngày : 648,000đ.

Ngày 30/9/12 :
Chi lương tháng 9/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #50 vào: 30-09-2012 16:11:24
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/9/2012 đến 29/9/2012

NGÀY 15/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ   
nấm   3   kg   *   32000   =   96.000   đ   
thịt   5   kg   *   75000   =   375.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển vế SG   1   chuyến   *   60000   =   60.000   đ   
cộng               =   826.000   đ   
                        
NGÀY 18/9/2012                        
                        
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ   
hẹ   2   kg   *   18000   =   36.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
thịt   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ   
chả cá   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ   
rau răm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
điện thọaitháng 8/2012               =   218.000   đ
cước vận chuyển   2   chuyến   *   25000   =   50.000   đ
cộng               =   1.436.500   đ
                     
NGÀY 20/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn    20   miếng   *   850   =   17.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   20   kg   *   5500   =   110.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
gaz   2   bình   *   1680000   =   3.360.000   đ
cộng               =   4.263.000   đ
                     
NGÀY 22/9/2012                     
                     
cá hấp   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
rau răm   3   kg   *   20000   =   60.000   đ
dấm   5   chai   *   10000   =   50.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   943.500   đ
                     
NGÀY 25/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ   
rau răm   2   kg   *   20000   =   40.000   đ   
cộng               =   1.152.000   đ   
                        
NGÀY 27/9/2012                        
                        
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ   
dưa cải   18   kg   *   10000   =   180.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
van nước               =   30.000   đ   
cộng               =   986.000   đ   
                        
NGÀY 29/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hành   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cộng               =   781.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  10.388.000   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #49 vào: 16-09-2012 16:29:30
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/9/2012 đến 13/9/2012

NGÀY 1/9/2012                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  547.000   đ
                     
NGÀY  4/9/2012                     
thịt gà   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
sả   5   kg   *   16000   =   80.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  902.500   đ
                     
Ngày 6/9/2012                     
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
hành lá   1   kg   *   12000   =   12.000   đ
cà chua   3   kg   *   8000   =   24.000   đ
đậu khuôn   250   m   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   653.500   đ
                     
Ngày 8/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cảm biến nhiệt nồi cơm   3   cái   *   220000   =   660.000   đ
cộng                  1.428.500   đ
                     
ngày 11/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   77000   =   654.500   đ
dưa cải   18   kg   *   8000   =   144.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sú   30   kg   *   3500   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
tiền nước tháng 9/2012               =   324.000   đ
cộng               =   1.273.500   đ
                     
ngày 13/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
dấm   3   chai   *   3333,333333   =   10.000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60.000   đ
hành củ   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
cộng               =   918.500   đ
TỔNG CỘNG                  5.723.500   đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #48 vào: 31-08-2012 11:11:10
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/8/2012 đến 30/8/2012

Ngày 23/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   77000   =   539.000   đ   
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ   
mắm ruốt   1   kg   *   60000   =   60.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cước điện thoại t8/2012               =   176.500   đ
cộng                  853.500   đ
                     
Ngày 25/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
củ cải   10   kg   *   6000   =   60.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  646.000   đ
                     
                     
Ngày 28/8/2012                     
                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  743.500   đ
                     
Ngày 30/8/2012                     
                     
                     
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
bột điều   1   kg   *   100000   =   100.000   đ
găng tay mỏng   0,5   kg   *   100000   =   50.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   905.000   đ   
                        
tổng cộng               3.148.000   đ