Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 51886 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #285 vào: 27-06-2024 13:35:34
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 22/6/24:
- A/c MVA SG ủng hộ KTX: 500,000đ.
- A/c Bom Ben MVA ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #284 vào: 13-06-2024 13:43:13
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 03/6/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 4,000,000đ.
Ngày 04/6/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T6: 2,600,000đ.
Ngày 08/6/24:
- TTAN TriThucVang ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #283 vào: 14-05-2024 09:57:30
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/5/24:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5: 2,600,000đ.
Ngày 08/5/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 1,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #282 vào: 12-04-2024 13:38:41
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/4/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 5,500,000đ.
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T4: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #281 vào: 15-03-2024 13:37:04
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 01/3/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 4,600,000đ.
Ngày 03/3/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T3: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #280 vào: 15-02-2024 13:59:44
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 01/02/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 14,600,000đ.
Ngày 05/02/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T02: 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #279 vào: 25-01-2024 19:07:02
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 14/01/24:
- Nhóm GOM ủng hộ KTX: 10,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #278 vào: 11-01-2024 14:25:11
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 02/01/24:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T01: 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 20,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #277 vào: 08-12-2023 19:08:05
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 04/12/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12: 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #276 vào: 02-12-2023 19:22:42
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 25/11/23:
- MTQ có số GD 049425.251123.142011 ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 27/11/23:
- MTQ quán cơm Saigon  ủng hộ KTX: 10,000,000đ.
- MTQ quán cơm Saigon ủng hộ KTX: 30,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #275 vào: 24-11-2023 19:10:44
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 22/11/23:
- Anh(chị) GOM  ủng hộ KTX: 6,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #274 vào: 17-11-2023 14:15:46
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 11/11/23:
- Chị Huong  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 16/11/23:
- MTQ có số GD 678520.161123.085026  ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #273 vào: 06-11-2023 13:41:55
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 01/11/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 1,600,000đ.
Ngày 02/11/23:

- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 2,600,000đ.

Ngày 05/11/23:

- Quỹ NC miền Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động: 15,000,000đ.

- Chị Ha Noi ủng hộ KTX: 500,000đ.

- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 500,000đ.

- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.

- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 100,000đ

- Chị Thanh Loan ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #272 vào: 01-11-2023 18:51:39
Quỹ NC Daklak đã nhận:
Ngày 30/10/23:
- Chị Alice Le ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #271 vào: 25-10-2023 13:35:12
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 22/10/23:
- Anh TLC ủng hộ KTX: 3,600,000đ.
Ngày 24/10/23:
- RAPIDO/ Cong ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy