Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 44619 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #237 vào: 14-06-2021 00:31:25
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 01/6/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T6 : 3,000,000đ.
Ngày 04/6/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #236 vào: 10-05-2021 16:38:26
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 05/5/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T5 : 3,500,000đ.
- Yard Sale ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/5/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, loanngyen1202, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #235 vào: 09-04-2021 20:31:59
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 01/4/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T4 : 7,800,000đ.
Ngày 09/4/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #234 vào: 04-03-2021 09:53:01
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 04/02/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T2 : 2,600,000đ.
Ngày 01/3/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T3 : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T3 : 2,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #233 vào: 03-02-2021 20:46:56
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 29/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 : 9,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #232 vào: 06-01-2021 10:44:41
Quỹ NC Đắk Lắk đã nhận :
Ngày 05/01/21:
- Anh(chị) Giang Dao bạn Nguyễn Việt Hoa ủng hộ NC YangMao : 2,300,000đ.
- Chị Kim Chi ủng hộ NC YangMao : 500,000đ.
Ngày 06/01/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01 NC Cưpui : 2,600,000đ.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 11,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
« Sửa lần cuối: 13-01-2021 15:47:01 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #231 vào: 24-12-2020 18:49:27
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Anh Tyler Nguyen ủng hộ KTX  : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #230 vào: 19-12-2020 15:03:01
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T12 : 2,600,000đ.
Ngày 04/12/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #229 vào: 25-11-2020 15:21:06
Quỹ Nồi cháo Dăk Lăk đã nhận :
Ngày 12/11/20:
- Anh(chị) Tom Tep ủng hộ KTX : 558,000đ.
- Anh(chị) Huynh Thu  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 13/11/20:
- Anh(chị) Chanh   ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 14/11/20:
- Anh Pham Dinh Quy  ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Chị Truong Thi Da Linh  ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/11/20:
- Chị Thuy Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 21/11/20:
- Anh(chị) Duong Trinh Van ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 22/11/20:
- Anh(chị) DTN TTLDNN  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #228 vào: 11-11-2020 21:44:49
Quỹ Nồi cháo Dăk Lăk đã nhận :
Ngày 03/11/20 :
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T11 : 2,500,000đ.
Ngày 06/11/20:
- Chị Tran Hai Yen : 600,000đ.
- Chi Que Tra : 1,200,000đ.
- Anh Le Manh Hung : 300,000đ.
- Chị Nguyen Hai Yen : 500,000đ.
- Chị Loan Pham Bich : 600,000đ.
- Chi Nhuan : 558,000đ.
- Chị Bich Tra : 600,000đ.
- Chị Van Thi Bich Hang : 558,000đ.
- Anh(chị) Dai Quan : 2,232,000đ.
- Chị Bich Tra : 1,000,000đ.
Ngày 11/11/20:
- Chau Sebastian Knoller : 558,000đ.
- Nhóm bạn Van, Tran , Hoa CMTX T11 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #227 vào: 31-10-2020 20:10:04
Quỹ Nồi cháo Đắk Lắk  đã nhận ( cho NC xã Yang Mao) :
Ngày 28/10/20 :
- Chị Minh Thao Do : 500,000đ.
- MTQ có số GD 451907.281020.104430 : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Tu Nguyen Linh và Tran Nhu Hang : 1,200,000đ.
- Chị Ta Thu Huyen : 500,000đ.
- Chị Chich Choe : 300,000đ.
- Chị Hanoi Nguyen Viet Hoa : 2,000,000đ.
- Chị Hanoi Nguyen Viet Hoa : 1,200,000đ.
- Anh(chị) Dung : 500,000đ.
- Chị Cao Thi Thu Phuong : 500,000đ.
- FB Giang Nguyen Hoang : 1,000,000đ.
- MTQ có số GD 758810.281020.172437 : 1,000,000đ.
Ngày 29/10/20:
- MTQ có số GD 998305.291020.085423 : 300,000đ.
- Chị Mai Dam : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Thi Phuong Linh : 200,000đ.
- Anh Luu Quang Hung : 500,000đ.
- MTQ có số GD 089671.291020.101131 : 1,200,000đ.
- MTQ có số GD 060290.291020.101936 : 600,000đ.
- Chị Kim Lan : 500,000đ.
- Anh(chị) Hu Truc : 500,000đ.
- Chị Pham Thi Hanh : 300,000đ.
- Chị Do Thi Hien Hoa : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, loanngyen1202, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #226 vào: 15-10-2020 16:25:06
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 06/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 3,000,000đ.
Ngày 09/10/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T10 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #225 vào: 20-09-2020 14:27:01
@ThaiDzuy : cảm ơn em, chị đã sửa ngày.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #224 vào: 19-09-2020 19:29:05
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 04/5/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 2,000,000đ.
Chị ơi,

Ngày 5/9 ạ. 

Thanks chị, 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #223 vào: 18-09-2020 19:17:29
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 2,000,000đ.
Ngày 05/9/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T9 : 2,600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 09-10-2020 14:41:03 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, maitramtg