Tin chung:

Tin chung

XIN CHÚC MỪNG
SINH NHẬT NỒI CHÁO QUẢNG TRỊ

Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí  (Đã xem 27013 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #10 vào: 28-03-2011 10:29:47
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (25/3/2011):
- Thịt xay (6kg): 420,000đ - Gas (12kg): 315,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (26/3/11)):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (27/3/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 10,000đ - Taxi : 45,000đ - Tấm (10kg): 130,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (27/3/11):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
- Gạo (20kg): 200,000đ - Tấm (10kg): 110,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #9 vào: 22-03-2011 10:33:06
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (18/3/2011):
- Thịt xay (6kg): 420,000đ

* Nồi cháo Gò vấp (19/3/11)):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (20/3/11):
- Thịt xay (7kg): 420,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (20/3/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #8 vào: 16-03-2011 10:39:56
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (04 và 11/3/2011):
- Thịt xay (12kg): 840,000đ

* Nồi cháo Gò vấp (05 và 12/3/11)):
- Thịt xay (10kg): 650,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 06/3/11:
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 40,000đ.
Ngày 13/3/11 :
- Thịt xay (7kg): 420,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ - Hành lá (1kg): 6,000đ - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 06/3/11 :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ .
Ngày 13/3/11 :
- Thịt xay (5kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #7 vào: 28-02-2011 11:10:33
Chi phí các nồi cháo:
* Nồi cháo Gia Định (27/02/11):
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 5,500đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (27/02/11):
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas (1 bình): 310,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (26/02/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ

* Nồi cháo Gò Công (25/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #6 vào: 22-02-2011 15:38:05
Chi phí nồi cháo ngày 13/02/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi : 40,000đ - Gas (1 b/13kg): 320,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

* Nồi cháo Gò Công (11/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Chi phí nồi cháo ngày 20/02/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (6kg): 30,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (4kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (19/02/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ

* Nồi cháo Gò Công (18/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #5 vào: 14-02-2011 23:51:56
Chi phí nồi cháo Gò Công tháng 01/2011 :
Ngày 14/01/11 :
- Thịt xay (3kg): 180,000đ - Gas (1b): 315,000đ - Thế chân bình gas (1b): 300,000đ.
Ngày 21/01/11 :
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.
Ngày 28/01/11 :
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #4 vào: 02-02-2011 15:19:30
Ngày 29/01/11 :
Nồi cháo Gò Vấp :
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #3 vào: 24-01-2011 16:31:17
Chi phí nồi cháo ngày 23/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Gà góc 4 (12kg): 312,000đ - Bí đỏ (7kg): 28,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Gà góc 4 (8kg): 208,000đ - Bí đỏ (5kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (22/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #2 vào: 18-01-2011 22:42:12
Chi phí nồi cháo ngày 16/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ - Gas (1 bình): 310,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (15/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #1 vào: 10-01-2011 22:27:37
Chi phí nồi cháo ngày 02/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (7kg): 24,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Hành củ (0,5kg): 15,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 17,500đ.

Ngày 09/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt gà (4kg): 108,000đ - Thịt xay (4kg): 200,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt gà (3kg): 81,000đ - Thịt xay (3kg): 150,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (08/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi