Tin chung:

Tin chung

KẾT QUẢ
BẦU BỔ SUNG
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM

XIN CHÚC MỪNG
Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí  (Đã xem 27010 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #40 vào: 15-11-2011 15:27:24
Chi phí các nồi cháo ngày 13/11/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #39 vào: 09-11-2011 09:47:46
Chi phí Nồi cháo tuần 1 tháng 11/2011 :

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #38 vào: 31-10-2011 21:01:34
Chi phí các Nồi cháo ngày 30/10/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (12kg): 96,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đúc :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 77,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #37 vào: 25-10-2011 10:49:48
Chi phí các nồi cháo ngày 23/10/11:

* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (1kg): 17,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #36 vào: 18-10-2011 10:30:12
Chi phí các nồi cháo ngày 16/10/11:

* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7,6kg): 53,200đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas (1 bình): 335,000đ - Tiêu xay (1kg): 80,000đ - Găng tay y tế (1 hộp): 70,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #35 vào: 11-10-2011 10:55:29
Chi phí các Nồi cháo :
Ngày 02/10/11 :
* Nồi cháo Gia định :
- Thịt xay(7kg): 504,000đ - Bí đỏ (6kg): 33,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 27,500đ .
Ngày 09/10/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi :50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 30,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #34 vào: 03-10-2011 19:49:23
Chi phí Nồi cháo Gò Công ngày 30/9/11 :
- Thịt heo (6kg): 480,000đ

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #33 vào: 27-09-2011 10:03:42
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (23/9/11) :
- Thịt heo (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (24/9/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (25/9/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 35,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Gas (1 bình): 356,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (25/9/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #32 vào: 19-09-2011 15:51:26
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (16/9/11) :
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (17/9/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (18/9/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ  - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (18/9/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #31 vào: 15-09-2011 11:33:19
Chi phí các nồi cháo :

* Nồi cháo Gò công :
Ngày 02/9/11 :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 300,000đ.
Ngày 09/9/11 :
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp :
Ngày 03/9/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ - Gas (1 bình): 375,000đ.
Ngày 10/9/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 04/9/11 :
- Thịt xay (4kg): 300,000đ - Chả cá (3kg): 106,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi : 50,000đ - Tiêu (1kg): 70,000đ.
Ngày 11/9/11 :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 35,000đ - Hành lá (0,5kg): 11,000đ - Bột canh (0,5kg): 8,000đ - Đường (0,5kg): 12,500đ - Bột ngọt (0,5kg): 26,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 04/9/11:
- Thịt xay (5kg): 475,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 11/9/11:
- Thịt xay (5kg): 365,00đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #30 vào: 31-08-2011 09:17:52
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (26/8/11) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (27/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (28/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 31,500đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (28/8/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #29 vào: 23-08-2011 10:11:01
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (19/8/11) :
- Thịt heo (3kg): 270,000đ - Gas (1 bình): 350,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (20/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (21/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (5kg): 18,500đ - Hành lá (1kg): 10,000đ - Taxi : 50,000đ - Khẩu trang (20 hộp, miền Nam 10h và miền Trung 10h): 380,000đ

* Nồi cháo Thủ Đức (21/8/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 18,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #28 vào: 15-08-2011 22:16:42
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (12/8/11) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (13/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (14/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 12,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (14/8/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Gas (1 bình): 370,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #27 vào: 09-08-2011 23:17:52
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (05/8/11) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 300,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (06/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (07/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (07/8/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #26 vào: 31-07-2011 15:55:48
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (29/7/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (30/7/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (31/7/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Tấm thơm (10kg): 130,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (31/7/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

Lá thu vàng  không rơi