Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 2852 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • ****
 • Bài viết: 3.857
 • Thanked: 121 times
 • Khen tặng 25
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
Ngày 10/8/15:
- Chị Ngthahuong CMTX T5,6,7/2015 : 900,000đ.
Ngày 13/8/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T8 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng  không rơi
 

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • ****
 • Bài viết: 3.857
 • Thanked: 121 times
 • Khen tặng 25
Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
« Trả lời #1 vào: 07-09-2015 08:53:54 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/9/15:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 200,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #2 vào: 14-10-2015 22:21:26 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 01/10/15:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #3 vào: 11-11-2015 04:10:25 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 04/11/15:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #4 vào: 02-12-2015 21:28:56 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 28/11/15:
  - Chị Ngthahuong CMTX T8,9,10/2015 : 900,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #5 vào: 31-12-2015 20:54:31 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/12/15:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 300,000đ.
  Ngày 31/12/15 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2016 : 900,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #6 vào: 15-01-2016 14:19:28 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 13/01/16 :
  - Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01--->T6/2016 : 1,800,000đ.
  Chân thành cảm ơn chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #7 vào: 01-02-2016 16:07:32 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 28/01/16:
  - Chị Ngthahuong CMTX T11,12/2015 và T01/2016 : 900,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #8 vào: 03-03-2016 21:00:21 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/02/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #9 vào: 28-03-2016 20:44:49 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/3/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #10 vào: 01-05-2016 16:53:47 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 01/4/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #11 vào: 28-05-2016 19:54:58 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 10/5/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 300,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #12 vào: 28-06-2016 16:18:54 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 07/6/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #13 vào: 11-07-2016 20:00:39 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 01/7/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T7 : 600,000đ.
  Ngày 07/7/16 :
  - Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7--->T12/2016 : 1,800,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #14 vào: 17-09-2016 17:46:07 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 01/8/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T8 : 300,000đ.
  Ngày 07/9/16:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

   


  Facebook Comments