Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 2849 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • ****
 • Bài viết: 3.857
 • Thanked: 121 times
 • Khen tặng 25
Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
« Trả lời #15 vào: 02-10-2016 13:31:13 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 30/9/16 :
  - Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T10 : 600,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #16 vào: 01-12-2016 09:55:43 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 02/11/16 :
  - Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T11 : 600,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #17 vào: 04-01-2017 10:40:15 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 02/12/16 :
  - Đồng nghiệp USG  CMTX T12 : 600,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #18 vào: 17-01-2017 14:00:28 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 06/01/17:
  - Đồng nghiệp USD & Friends CMTX T01 : 1,000,000đ.
  Ngày 10/01/17  :
  - Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T1--->T6/2017 : 1,200,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #19 vào: 20-02-2017 21:58:31 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 20/01/17 :
  - Anh(chị) Trieuandaikin (Ng Thi Quynh Nga) ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #20 vào: 28-03-2017 12:06:51 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/3/17 :
  - Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
  - Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T3 : 700,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #21 vào: 06-05-2017 13:50:26 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/4/17 :
  - Đồng nghiệp USG CMTX T4 : 600,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #22 vào: 29-05-2017 12:32:47 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 05/5/17 :
  - Chị Van ủng hộ KTX : 200,000đ.
  Ngày 10/5/17 :
  - Đồng nghiệp USG CMTX T5 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #23 vào: 28-06-2017 11:18:05 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 02/6/17 :
  - Đồng nghiệp USG CMTX T6 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #24 vào: 13-07-2017 11:07:30 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 05/7/17:
  - Đồng nghiệp USG CMTX T7 : 500,000đ.
  Ngày 08/7/17 :
  - Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7--->T12/2017 : 1,200,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #25 vào: 02-08-2017 18:09:00 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 29/7/17 :
  - Chị Trần Nga ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  - Chị Haybanglong ủng hộ KTX : 200,000đ.
  Chân thành cảm ơn.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #26 vào: 31-08-2017 10:30:23 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/8/17:
  - Đồng nghiệp USG CMTX T8 : 600,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #27 vào: 03-10-2017 13:24:48 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 01/9/17:
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #28 vào: 24-10-2017 11:40:01 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 03/10/17:
  - Đồng nghiệp USG CMTX T10 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Nghệ An - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #29 vào: 20-11-2017 14:24:10 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Nghệ An :
  Ngày 02/11/17:
  - Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T11 : 500,000đ.
  Ngày 19/11/17 :
  - Nhóm thành viên Nghệ An ủng hộ KTX : 1,950,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

   


  Facebook Comments