Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 49408 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #219 vào: 04-09-2023 07:56:14
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 27/8/23:
- Melim ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Em Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #218 vào: 21-08-2023 10:12:09
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 18/7/23:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 16/7/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Bun Tồ ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hiền Kubi ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 20/7/23:
- Chị Trinh Tuyet ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hinh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 02/8/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T8: 500,000đ.
Ngày 03/8/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 06/8/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 12/8/23:
- Chị Giang Ngo ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 16/8/23:
- Cô giáo Lê vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Dieu Thuan ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Ban chi Huong ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 20/8/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #217 vào: 13-07-2023 10:36:14
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 07/7/23:
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Le Thi My An ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Do Thi The Hop ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 08/7/23:
Chị Thanh Binh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Bạn của Le Huong Giang ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 10/7/23:
- Mẫu hậu của anh Duy ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chi Đỗ Vinh Lan  ủng hộ KTX: 500,000đ.
- 2 bệnh nhi ủng hộ KTX: 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #216 vào: 03-07-2023 14:51:45
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 25/6/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hương Đô La ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 02/7/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hà Phạm ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Lê Hà ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Em Quỳnh Quỳnh ủng hộ KTX: 600,000đ.
- Nhóm bạn Van Tran Hoa CMTX T7: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hô của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #215 vào: 18-06-2023 19:07:52
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 16/6/23:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 18/6/23:
- Anh Duc Thanh ủng hộ KTX: 500,000đ.

- Chi Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Em Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #214 vào: 12-06-2023 11:51:37
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 01/6/23:
- Co giao Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.

Ngày 02/6/23:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T6: 500,000đ.
Ngày 04/6/23:
- Chị Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.

- Chị Ha Phan ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 11/6/23:
- Chi Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Em Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.

- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #213 vào: 01-06-2023 12:31:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 14/5/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- C Tuyet ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 19/5/23:
- Co giao Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 20/5/23:
- C Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- C Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 21/5/23:
- Anh(chị) Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 27/5/23:
- Chi Hang Th ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Quynh Quynh ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #212 vào: 11-05-2023 13:59:56
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 02/5/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5: 500,000đ.

Ngày 07/5/23:
- Mama ThaiDzuy ủng hộ KTX: 500,000đ.
- C Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- C Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #211 vào: 02-05-2023 14:04:26
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 25/4/23:
- Anh Ba (Duc Thanh) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Thanh Binh ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 28/4/23:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #210 vào: 24-04-2023 11:30:28
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 26/3/23:
- Chị Thuy Hang ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 01/4/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T4: 500,000đ.
Ngày 02/4/23:
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Kim Dung ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 09/4/23:
- MTQ Thanh Hóa ủng hộ KTX: 3,000,000đ.
Ngày 20/4/23:
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hương Đô La ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.


Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #209 vào: 25-03-2023 15:48:27
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 18/3/23:
- Chị Thùy Dương ủng hộ KTX: 500,000đ.

Ngày 19/3/23:
- Cô Quyên ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Lớp A8/K50 ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 22/3/23:
- Chị Duyên ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 23/3/23:
- Chị Le Tuong Vy ủng hộ KTX: 150,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #208 vào: 13-03-2023 16:01:43
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 06/3/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.

Ngày 12/3/23:
- Cụm thi đua số 1- Thành Đoàn Thanh Hóa ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #207 vào: 03-03-2023 13:30:11
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 19/02/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T02: 500,000đ.

Ngày 01/3/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T3: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.


« Sửa lần cuối: 13-03-2023 16:02:01 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #206 vào: 31-01-2023 20:20:47
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 16/01/23:
- Chị Thanh Ha ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 22/01/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Gia Nhu ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Anh Nga ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Me Ti Tom ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 29/01/23:
- Mama anh Duy ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Thanh Ha ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh(chị) Lemaxtik ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #205 vào: 11-01-2023 11:00:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 04/01/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 1,000,000đ.
Ngày 08/01/23:
- Chị Thu Hien, E Le Nga ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia