Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 1 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Nồi cháo Hà Nội - Thống kê cưu mang, Báo cáo thu chi năm 2022

Bài mới Lucky Flower tạo 17 giờ trước,
Tác giả Lucky Flower tạo 3 tháng trước

1 Trả lời
114 Lượt xem
Bài mới Hôm qua lúc 17:42
gửi bởi Lucky Flower
Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2022

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 ngày trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

4 Trả lời
193 Lượt xem
Bài mới 03-07-2022 10:16:48
gửi bởi loanngyen1202
Quán cơm 2000đ Cần Thơ - BC Quỹ Năm 2022

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 ngày trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

4 Trả lời
129 Lượt xem
Bài mới 03-07-2022 10:13:01
gửi bởi loanngyen1202
BÁO CÁO THU CHI THỨ 7 YÊU THƯƠNG HÀ TĨNH- NĂM 2022

Bài mới Kiều Oanh Nguyễn tạo 13 ngày trước,
Tác giả Kiều Oanh Nguyễn tạo 13 ngày trước

0 Trả lời
75 Lượt xem
Bài mới 23-06-2022 10:56:40
gửi bởi Kiều Oanh Nguyễn
BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO HÀ TĨNH NĂM 2022

Bài mới Kiều Oanh Nguyễn tạo 13 ngày trước,
Tác giả Kiều Oanh Nguyễn tạo 13 ngày trước

0 Trả lời
30 Lượt xem
Bài mới 23-06-2022 10:46:22
gửi bởi Kiều Oanh Nguyễn
Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022

Bài mới quynhanhnguyen tạo 27 ngày trước,
Tác giả quynhanhnguyen tạo 2 tháng trước

4 Trả lời
277 Lượt xem
Bài mới 09-06-2022 14:03:54
gửi bởi quynhanhnguyen
Báo Cáo Thu Chi Quán Cơm 2000 Đà lạt - năm 2022

Bài mới quynhanhnguyen tạo 27 ngày trước,
Tác giả quynhanhnguyen tạo 3 tháng trước

4 Trả lời
169 Lượt xem
Bài mới 09-06-2022 07:43:58
gửi bởi quynhanhnguyen
Báo cáo ủng hộ quán cơm 2000 Đà lạt - năm 2022

Bài mới quynhanhnguyen tạo 27 ngày trước,
Tác giả quynhanhnguyen tạo 3 tháng trước

4 Trả lời
247 Lượt xem
Bài mới 09-06-2022 07:42:06
gửi bởi quynhanhnguyen
BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022

Bài mới Tepty tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 5 tháng trước

1 Trả lời
384 Lượt xem
Bài mới 18-02-2022 21:59:56
gửi bởi Tepty
Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2021

Bài mới Tepty tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

3 Trả lời
172 Lượt xem
Bài mới 14-02-2022 16:13:22
gửi bởi Tepty
Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2020

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

3 Trả lời
191 Lượt xem
Bài mới 10-02-2022 12:38:11
gửi bởi loanngyen1202
Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

3 Trả lời
108 Lượt xem
Bài mới 10-02-2022 12:34:39
gửi bởi loanngyen1202
Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2018

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

3 Trả lời
156 Lượt xem
Bài mới 10-02-2022 12:30:02
gửi bởi loanngyen1202
Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2017

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

3 Trả lời
330 Lượt xem
Bài mới 10-02-2022 12:26:25
gửi bởi loanngyen1202
Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2016

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 4 tháng trước

3 Trả lời
91 Lượt xem
Bài mới 10-02-2022 12:21:33
gửi bởi loanngyen1202
Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

13 Trả lời
921 Lượt xem
Bài mới 09-02-2022 16:29:12
gửi bởi loanngyen1202
Quán cơm 2000đ Cần Thơ - BC Quỹ Năm 2021

Bài mới loanngyen1202 tạo 4 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

11 Trả lời
648 Lượt xem
Bài mới 09-02-2022 16:08:53
gửi bởi loanngyen1202
BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2021

Bài mới Tepty tạo 5 tháng trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 5 tháng trước

12 Trả lời
215 Lượt xem
Bài mới 12-01-2022 16:39:27
gửi bởi Tepty
Quán cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo năm 2021

Bài mới quynhanhnguyen tạo 5 tháng trước,
Tác giả quynhanhnguyen tạo 1 năm trước

8 Trả lời
576 Lượt xem
Bài mới 11-01-2022 13:32:43
gửi bởi quynhanhnguyen
Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021

Bài mới quynhanhnguyen tạo 5 tháng trước,
Tác giả quynhanhnguyen tạo 1 năm trước

9 Trả lời
790 Lượt xem
Bài mới 11-01-2022 12:17:47
gửi bởi quynhanhnguyen