Tin chung:

Tin chung

HỖ TRỢ HỌC SINH BÁN TRÚ VÙNG CAO
TH & THCS CAO RĂM - CAO SƠN - LƯƠNG SƠN _ HOÀ BÌNH

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 21492 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #172 vào: 02-01-2021 16:41:24
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 13/12/20:
- Chị Kim Dung ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/12/20:
- Anh Bin10 CMTX T12 : 350,000đ.
Ngày 25/12/20:
- MTQ có số GD 279050.251220.193736 ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 26/12/20:
- MTQ có số GD 226755.261220.202247 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #171 vào: 07-12-2020 16:06:39
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 02/12/20:
- Anh Đức Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Phương Đông CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 04/12/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 500,000đ.

Ngày 07/12/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T12 : 500,000đ

- Bạn chị Trần Hồi ủng hộ KTX : 700,000đ.

- Nguyễn Thắng ủng hộ KTX : 200,000đ.

- Người nhà bệnh nhân ủng hộ KTX : 70,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 25-05-2021 09:56:27 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #170 vào: 11-11-2020 21:48:25
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/11/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 03/11/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 400,000đ.
Ngày 08/11/20:
- Anh Bin10 CMTX T10 : 300,000đ.

Ngày 11/11/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #169 vào: 13-10-2020 14:47:09
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 04/10/20:
- Chị Dang Thi Xuan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Bin10 CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 05/10/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 06/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 09/10/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 12/10/20:
- Anh(chị) Mellim Nguyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #168 vào: 30-09-2020 19:05:41
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 10/9/20:
- Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 11/9/20:
- Chị Cúc CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 15/9/20:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 18/9/20:
- Bạn bè của Le Huong Giang ủng hộ KTX : 1,050,000đ.
- Chị Đỗ Hợp ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/9/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộc của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #167 vào: 10-09-2020 07:30:48
Quỹ NC Thnah Hóa đã nhận :
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & freinds CMTX T9 : 200,000đ.
Ngày 05/9/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 07/9/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T9 : 1,000,000đ.
Ngày 08/9/20:
- Các bạn của Lê Hương Giang ủng hộ KTX : 3,050,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #166 vào: 05-08-2020 20:40:56
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/8/20:
- MTQ có số GD 046922.010820.143238 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/8/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 1,000,000đ.
- Chị Pham Lan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Phuong Dong CMTX T8 : 300,000đ.
- Chị Phung Cuc CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 03/8/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 04/8/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #165 vào: 30-07-2020 15:29:14
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 15/7/20:
- Chị Cúc CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 20/7/20:
- Câu Lạc Bộ Câu Lục Thanh Hóa ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Ngày 22/7/20:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX : 750,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #164 vào: 14-07-2020 16:04:11
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/7/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 02/7/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T7 : 500,000₫.
Ngày 07/7/20:
- MTQ có số GD 898628.070720.211615 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 08/7/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #163 vào: 10-06-2020 19:16:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/6/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T6 : 500,000₫.
Ngày 03/6/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 04/6/20:
- Chị Cúc CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 06/6/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T6 : 300,000đ.
- Chị Duyên ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #162 vào: 01-06-2020 15:29:10
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 18/5/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T5: 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #161 vào: 11-05-2020 14:01:32
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 09/5/20:
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T5 : 500,000đ.
- Chị Phung Cuc  CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #160 vào: 06-05-2020 10:38:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 08/4/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T4 : 500,000₫.
Ngày 25/4/2020:
- Chị Cúc  CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 04/5/20:
-  Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #159 vào: 23-03-2020 18:45:24
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 08/3/20:
- Anh Duc Ba ủng hộ KTX  : 500,000đ.
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T3: 500,000đ.
Ngày 11/3/20:
- Chị Phung Cuc  CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.728
 • Thanked: 2709 times
 • Thích 41
Trả lời #158 vào: 05-03-2020 20:15:44
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 02/3/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T3 : 500,000₫.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 03/3/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg