Tin chung

MONG ĐƯỢC XÁC MINH
CÁC MẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN CẦN CÁC BẠN XÁC THẬT - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

MONG ĐƯỢC XÁC MINH
CÁC MẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN CẦN CÁC BẠN XÁC THẬT - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 26073 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #187 vào: 22-11-2021 15:42:50
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 01/11/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #186 vào: 21-10-2021 16:32:37
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 07/10/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #185 vào: 20-09-2021 07:39:27
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 06/9/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn .Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #184 vào: 05-08-2021 06:12:00
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 01/7/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 07/7/21:
- Chị Quynh Quynh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 03/8/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T8: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #183 vào: 20-06-2021 11:40:25
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 04/6/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 15/6/21:
- Anh(chị) Bin10 CMTX T6 : 400,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
« Sửa lần cuối: 20-06-2021 11:42:36 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #182 vào: 10-05-2021 16:35:28
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 14/4/21:
- Anh Bin10 CMTX T4 : 300,000đ.
Ngày 02/5/21:
- Chị Phuong Dong CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 05/5/21: 
- Yard Sale ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/5/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, loanngyen1202, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #181 vào: 14-04-2021 19:31:14
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 11/4/21:
- Anh Đức Thành ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Hiên Hoàng - Huyền ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Thuy Nguyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 12/4/21:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #180 vào: 09-04-2021 20:34:41
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 03/4/21:
- Chị Phùng Cúc CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Melim Nguyen CMTX T4 : 500,000đ.
- Cô Giáo Lâm & Long ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/4/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #179 vào: 05-04-2021 20:12:22
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 17/3/21:
- Chị Mai Hương ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/3/21:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Trần Hồi ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Đức + Manh Phan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- CLB câu lục Triệu Sơn ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #178 vào: 16-03-2021 14:27:58
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/3/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 10/3/21:
- Chị Phung Cuc CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 15/3/21:
- Anh (chị) Bin10 CMTX T3: 300,000đ.
- Chị Hop Do ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #177 vào: 19-02-2021 15:18:20
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 04/02/21:
- Nhóm bạn Van Tran Hoa CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 08/02/21:
- Bin10 CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 13/02/21:
- Chị Le Thi Van Anh CMTX T02: 1,000,000đ.
- Anh Đức Thành ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 16/02/21:
- Chị Phuong Dong CMTX T02: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #176 vào: 03-02-2021 20:54:52
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 31/01/21:
- Chị Duyen Ngo Thi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 01/02/21:
- Chị Phùng Cúc CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #175 vào: 20-01-2021 19:18:48
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 14/01/21:
- Anh Quang Cường ủng hộ KTC : 500,000đ.
Ngày 15/01/21:
- Chị Đỗ Vinh Lan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 18/01/21:
- Chị Anh Nga Nguyen ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/01/21:
- Chị Yen Dinh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 20/01/21:
- Chị Hien Tran ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Mellim Nguyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thánh cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #174 vào: 13-01-2021 11:16:59
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 06/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 11/01/21:
- Anh Linh Nguyen ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
- Chị Cúc CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.
« Sửa lần cuối: 13-01-2021 15:45:48 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3562 times
 • Thích 41
Trả lời #173 vào: 06-01-2021 10:49:48
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/01/21:
- Thầy Trúc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Cô Loan ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 03/01/21:
- Anh Đinh Xuan Huong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 06/01/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg