Bài viết mới 3 / 5 / 7 ngày

Bài mới: theo thời gian
Theo chủ đề:
  1. Chủ đề Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ có 1 bài mới.
  2. Chủ đề Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ có 1 bài mới.
  3. Chủ đề Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ có 1 bài mới.
1/1
« Bài mới gửi bởi lathuvang vào Hôm qua lúc 15:54 »
Quỹ cơm Cần Thơ đã nhận:
Ngày 16/3/23:
- MTQ ẩn danh CMTX T3: 1,500,000đ.
Ngày 17/3/23:
- Nhóm bạn Wind CMTX T3: 1,000,000đ.
Ngày 19/3/23:
- MTQ có số GD 639706.190323.224002 ủng hộ KTX: 50,000đ.
Ngày 20/3/23:
- MTQ có số GD 117154.200323.022828 ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3: 500,000đ.
Ngày 24/3/23:
- Anh Minh Trung Pham ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
 

1/1
« Bài mới gửi bởi lathuvang vào Hôm qua lúc 15:48 »
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 18/3/23:
- Chị Thùy Dương ủng hộ KTX: 500,000đ.

Ngày 19/3/23:
- Cô Quyên ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Lớp A8/K50 ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 22/3/23:
- Chị Duyên ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 23/3/23:
- Chị Le Tuong Vy ủng hộ KTX: 150,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
 

1/1
« Bài mới gửi bởi lathuvang vào Hôm qua lúc 15:44 »
Quỹ Nồi cháo Đaklak đã nhận:
Ngày 18/3/23:
- Anh(chị) Moc Di ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.