Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BỆNH VIỆN TP.HÀ TĨNH
THỨ BẢY YÊU THƯƠNGKhởi chạy: Tối thứ 7 . 07/12/19

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.310
Tổng số bài viết đã đóng góp:
105.098
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.679
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
180
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.398 - 22-10-2019 16:14:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
324
Tổng số trang được xem:
3.220.145
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
1,80
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
13,03
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,25
Tổng số các nhóm diễn đàn:
71
Thành viên mới nhất:
lucasho
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
154,62
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.3:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
10.320,98

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
7.459
lathuvang
4.031
trangvitgioi
3.535
ThaiDzuy
2.703
pquyen
2.282
My Darling
2.050
yugidazai
1.868
penguin
1.672
lehung73
1.613
phuclehuu
1.359

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
5 ngày 22 giờ 25 phút
maitramtg
4 ngày 9 giờ 45 phút
Trần Quốc Hương
3 ngày 1 giờ 23 phút
DucTai
2 ngày 17 giờ 8 phút
Bơ Làng
2 ngày 9 giờ 46 phút
VânKiêuSa
1 ngày 11 giờ 39 phút
ADMIN
1 ngày 8 giờ 27 phút
Lắng nghe lòng bạn
1 ngày 7 giờ 26 phút
Liên Lưu
1 ngày 5 giờ 26 phút
lathuvang
1 ngày 1 giờ 45 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2019 391 4.066 563 1.398 3.220.145
Tháng Hai 2019 1 80 11 434 94.860
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
2019-09-01 0 6 0 85 5.877
2019-09-02 0 1 1 81 6.034
2019-09-03 0 11 2 77 6.899
2019-09-04 0 8 2 77 6.127
2019-09-05 0 15 0 76 6.018
2019-09-06 0 22 2 102 6.992
2019-09-07 0 12 2 86 6.447
2019-09-08 0 8 0 77 7.034
2019-09-09 0 24 2 618 9.328
2019-09-10 0 10 6 84 6.423
2019-09-11 3 18 3 68 9.196
2019-09-12 2 5 3 84 6.027
2019-09-13 0 9 2 70 7.734
2019-09-14 0 5 3 73 13.832
2019-09-15 0 4 0 73 9.698
2019-09-16 3 15 4 80 10.229
2019-09-17 1 15 5 93 9.923
2019-09-18 2 18 1 66 9.844
2019-09-19 0 12 6 64 7.983
2019-09-20 1 37 1 73 8.080
2019-09-21 0 16 1 68 7.438
2019-09-22 0 18 0 75 7.542
2019-09-23 1 22 3 70 6.710
2019-09-24 0 7 1 74 6.574
2019-09-25 0 25 1 79 6.497
2019-09-26 0 12 0 72 5.527
2019-09-27 0 18 3 82 7.702
2019-09-28 1 23 0 89 7.764
2019-09-29 0 15 0 76 9.507
2019-09-30 0 24 1 81 9.759
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0