Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

  • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
    Email: ntcm2007@gmail.com
    TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
    Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
  • BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
    5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tin chung

BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.311
Tổng số bài viết đã đóng góp:
105.204
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.683
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
83
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.398 - 22-10-2019 16:14:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
295
Tổng số trang được xem:
3.371.663
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
1,79
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
13,04
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,24
Tổng số các nhóm diễn đàn:
72
Thành viên mới nhất:
Trần Quốc Toản
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
159,28
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.3:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
10.536,45

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
7.475
lathuvang
4.037
trangvitgioi
3.535
ThaiDzuy
2.704
pquyen
2.282
My Darling
2.050
yugidazai
1.868
penguin
1.672
lehung73
1.613
phuclehuu
1.359

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
6 ngày 1 giờ 33 phút
maitramtg
4 ngày 10 giờ 54 phút
Trần Quốc Hương
3 ngày 5 giờ 11 phút
DucTai
2 ngày 19 giờ 22 phút
Bơ Làng
2 ngày 9 giờ 46 phút
VânKiêuSa
1 ngày 12 giờ 48 phút
ADMIN
1 ngày 8 giờ 53 phút
Lắng nghe lòng bạn
1 ngày 8 giờ 6 phút
Liên Lưu
1 ngày 5 giờ 26 phút
lathuvang
1 ngày 2 giờ 24 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2019 396 4.173 572 1.398 3.371.663
Tháng Hai 2019 6 187 20 434 246.378
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
2019-02-01 0 0 0 1 0
2019-02-11 0 0 9 28 368
2019-02-12 2 13 31 34 9.558
2019-02-13 0 5 2 21 5.486
2019-02-14 2 20 0 19 5.916
2019-02-15 0 1 0 17 5.977
2019-02-16 0 0 1 16 5.854
2019-02-17 0 6 0 17 3.847
2019-02-18 1 5 2 18 7.815
2019-02-19 0 11 1 19 6.608
2019-02-20 0 24 1 88 8.376
2019-02-21 0 4 0 93 8.817
2019-02-22 1 36 3 96 8.548
2019-02-23 1 13 0 107 6.720
2019-02-24 0 7 0 95 5.989
2019-02-25 0 7 1 24 3.394
2019-02-26 0 9 1 31 3.085
2019-02-27 1 2 1 32 11.256
2019-02-28 2 10 3 31 11.297
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0