Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.546
Tổng số bài viết đã đóng góp:
112.330
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.869
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
117
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
150
Tổng số trang được xem:
9.264.158
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
7,17
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
18,96
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,18
Tổng số các nhóm diễn đàn:
80
Thành viên mới nhất:
Van Thanh Bui
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
189,05
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.681,71

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.749
lathuvang
4.329
trangvitgioi
3.536
ThaiDzuy
3.066
pquyen
2.281
My Darling
2.146
yugidazai
1.870
VânKiêuSa
1.786
phuclehuu
1.678
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
16 ngày 12 giờ 39 phút
phuclehuu
11 ngày 16 giờ 8 phút
DucTai
11 ngày 9 giờ 2 phút
maitramtg
10 ngày 22 giờ 55 phút
Trần Quốc Hương
7 ngày 48 phút
VânKiêuSa
6 ngày 13 phút
letuantu
5 ngày 18 giờ 8 phút
locnguyen
5 ngày 5 giờ 58 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 5 giờ 17 phút
Tran Ha
4 ngày 3 giờ 55 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 338 7.566 3.921 1.601 5.597.471
Tháng Mười 2020 21 591 14 376 429.184
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
2020-03-01 0 24 38 123 16.834
2020-03-02 0 16 44 106 18.878
2020-03-03 2 11 48 93 17.200
2020-03-04 0 21 42 93 16.634
2020-03-05 1 16 46 101 21.234
2020-03-06 0 9 62 110 23.600
2020-03-07 0 2 40 101 9.629
2020-03-08 0 13 36 106 10.525
2020-03-09 1 14 38 90 8.426
2020-03-10 1 21 40 98 9.955
2020-03-11 0 18 58 365 11.069
2020-03-12 0 27 40 598 15.093
2020-03-13 0 6 38 491 13.789
2020-03-14 1 7 34 556 13.597
2020-03-15 0 12 43 678 11.928
2020-03-16 1 19 39 373 13.005
2020-03-17 0 2 36 455 12.087
2020-03-18 0 6 37 584 17.033
2020-03-19 0 20 56 173 15.685
2020-03-20 2 9 61 227 17.020
2020-03-21 1 8 57 253 25.046
2020-03-22 2 12 35 282 19.422
2020-03-23 1 13 64 259 16.844
2020-03-24 0 14 72 272 22.312
2020-03-25 1 8 56 229 11.770
2020-03-26 1 3 69 249 15.339
2020-03-27 0 9 56 245 19.882
2020-03-28 0 1 42 263 21.701
2020-03-29 0 12 48 250 11.834
2020-03-30 0 5 48 261 18.476
2020-03-31 1 17 47 312 19.405
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0