Tin chung:

Tin chung

KẾT QUẢ
BẦU BỔ SUNG
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM

XIN CHÚC MỪNG
Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.484
Tổng số bài viết đã đóng góp:
109.212
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.744
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
70
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
73
Tổng số trang được xem:
7.425.371
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
8,38
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
16,55
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,11
Tổng số các nhóm diễn đàn:
73
Thành viên mới nhất:
Long Mr
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
197,67
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
13.957,46

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.185
lathuvang
4.240
trangvitgioi
3.532
ThaiDzuy
2.770
pquyen
2.281
My Darling
2.114
yugidazai
1.869
penguin
1.672
lehung73
1.613
VânKiêuSa
1.575

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
11 ngày 23 giờ 19 phút
maitramtg
9 ngày 12 giờ 16 phút
DucTai
8 ngày 19 giờ 10 phút
Trần Quốc Hương
5 ngày 22 giờ 39 phút
phuclehuu
4 ngày 12 giờ 16 phút
locnguyen
4 ngày 11 giờ 9 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 3 giờ 20 phút
VânKiêuSa
3 ngày 17 giờ 14 phút
kim bang
2 ngày 19 giờ 10 phút
naydjrueng
2 ngày 14 giờ 4 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 188 4.402 3.855 1.601 3.758.684
Tháng Bảy 2020 12 282 8 143 209.076
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
2019-03-01 1 21 0 39 10.653
2019-03-02 3 13 1 31 10.905
2019-03-03 1 15 1 36 11.695
2019-03-04 1 23 1 53 11.443
2019-03-05 1 14 2 53 13.191
2019-03-06 0 4 1 37 12.816
2019-03-07 1 22 0 40 7.991
2019-03-08 0 7 0 57 5.719
2019-03-09 0 26 3 85 6.198
2019-03-10 0 20 2 83 5.345
2019-03-11 2 29 1 39 5.677
2019-03-12 0 17 2 39 6.315
2019-03-13 2 11 0 102 6.560
2019-03-14 0 9 0 157 9.282
2019-03-15 0 8 2 176 11.696
2019-03-16 0 7 1 165 12.819
2019-03-17 0 9 1 169 11.195
2019-03-18 1 6 2 54 5.013
2019-03-19 0 66 1 193 11.633
2019-03-20 0 7 0 178 14.234
2019-03-21 0 22 0 183 10.529
2019-03-22 0 8 0 57 8.629
2019-03-23 0 4 0 57 8.199
2019-03-24 0 9 0 123 5.253
2019-03-25 2 12 0 345 9.934
2019-03-26 0 17 0 126 7.137
2019-03-27 1 11 0 58 4.377
2019-03-28 1 11 1 54 3.977
2019-03-29 0 10 2 56 4.603
2019-03-30 1 3 1 36 4.129
2019-03-31 0 14 2 147 5.220
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0