Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.546
Tổng số bài viết đã đóng góp:
112.353
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.869
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
87
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
131
Tổng số trang được xem:
9.285.404
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
7,16
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
18,97
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,17
Tổng số các nhóm diễn đàn:
80
Thành viên mới nhất:
Van Thanh Bui
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
188,97
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.692,09

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.753
lathuvang
4.329
trangvitgioi
3.536
ThaiDzuy
3.070
pquyen
2.281
My Darling
2.146
yugidazai
1.870
VânKiêuSa
1.786
phuclehuu
1.678
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
16 ngày 13 giờ 3 phút
phuclehuu
11 ngày 16 giờ 8 phút
DucTai
11 ngày 9 giờ 10 phút
maitramtg
10 ngày 22 giờ 55 phút
Trần Quốc Hương
7 ngày 1 giờ 1 phút
VânKiêuSa
6 ngày 13 phút
letuantu
5 ngày 18 giờ 11 phút
locnguyen
5 ngày 6 giờ 40 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 5 giờ 17 phút
Tran Ha
4 ngày 4 giờ 11 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 338 7.589 3.921 1.601 5.618.717
Tháng Mười 2020 21 614 14 376 450.430
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
2019-11-01 2 9 3 553 12.121
2019-11-02 0 13 0 1.299 27.404
2019-11-03 0 9 1 636 18.234
2019-11-04 0 11 0 560 13.821
2019-11-05 0 15 4 1.360 25.009
2019-11-06 0 2 1 1.397 26.343
2019-11-07 0 6 3 117 9.565
2019-11-08 1 4 0 143 9.420
2019-11-09 0 2 4 164 17.917
2019-11-10 0 9 1 632 22.222
2019-11-11 0 23 0 359 18.984
2019-11-12 1 4 5 715 15.440
2019-11-13 0 7 5 105 10.047
2019-11-14 0 12 1 99 11.395
2019-11-15 0 19 0 107 9.949
2019-11-16 0 2 1 593 12.771
2019-11-17 0 4 3 516 20.794
2019-11-18 1 23 0 515 17.679
2019-11-19 1 14 0 815 15.223
2019-11-20 0 14 4 634 20.996
2019-11-21 0 4 0 87 8.183
2019-11-22 0 11 6 429 26.608
2019-11-23 0 1 2 653 38.752
2019-11-24 0 2 1 601 32.381
2019-11-25 0 14 1 712 44.432
2019-11-26 0 5 0 766 49.126
2019-11-27 1 5 0 1.116 54.404
2019-11-28 1 12 1 810 21.662
2019-11-29 0 10 2 996 28.140
2019-11-30 0 7 3 877 21.301
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0