Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.293
Tổng số bài viết đã đóng góp:
104.657
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.681
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
249
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.398 - 22-10-2019 16:14:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
254
Tổng số trang được xem:
2.361.940
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
1,80
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
13,37
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,40
Tổng số các nhóm diễn đàn:
71
Thành viên mới nhất:
bachyenbach
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
97,45
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.4:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
8.780,45

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
7.385
lathuvang
4.004
trangvitgioi
3.535
ThaiDzuy
2.692
pquyen
2.282
My Darling
2.048
yugidazai
1.866
penguin
1.672
lehung73
1.613
phuclehuu
1.351

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
5 ngày 9 giờ 37 phút
maitramtg
4 ngày 15 phút
Trần Quốc Hương
2 ngày 13 giờ 30 phút
Bơ Làng
2 ngày 9 giờ 36 phút
DucTai
2 ngày 7 giờ 52 phút
VânKiêuSa
1 ngày 8 giờ 19 phút
Lắng nghe lòng bạn
1 ngày 6 giờ 20 phút
ADMIN
1 ngày 6 giờ 16 phút
Liên Lưu
1 ngày 5 giờ 26 phút
lathuvang
23 giờ 19 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2019 377 3.596 485 1.398 2.361.940
Tháng Mười 2019 21 411 60 1.398 283.724
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0
2019-01-29 1 4 2 2 0
2019-01-30 0 0 0 1 0