Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.338
Tổng số bài viết đã đóng góp:
105.683
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.697
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
69
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
95
Tổng số trang được xem:
4.022.119
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
1,77
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
13,23
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,15
Tổng số các nhóm diễn đàn:
72
Thành viên mới nhất:
peikeat
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
192,09
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.5:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
11.080,22

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
7.570
lathuvang
4.060
trangvitgioi
3.535
ThaiDzuy
2.706
pquyen
2.282
My Darling
2.051
yugidazai
1.868
penguin
1.672
lehung73
1.613
phuclehuu
1.360

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
6 ngày 15 giờ 4 phút
maitramtg
4 ngày 17 giờ 11 phút
Trần Quốc Hương
3 ngày 17 giờ 15 phút
DucTai
3 ngày 2 giờ 5 phút
Bơ Làng
2 ngày 9 giờ 46 phút
VânKiêuSa
1 ngày 18 giờ 57 phút
Lắng nghe lòng bạn
1 ngày 14 giờ 25 phút
ADMIN
1 ngày 9 giờ 49 phút
Liên Lưu
1 ngày 5 giờ 26 phút
lathuvang
1 ngày 5 giờ 18 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 14 402 41 1.601 355.433
Tháng Một 2020 14 402 41 1.601 355.433
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
2019-06-01 1 12 1 119 8.462
2019-06-02 0 11 0 120 7.811
2019-06-03 2 19 2 111 7.599
2019-06-04 2 11 1 111 6.591
2019-06-05 1 16 0 184 7.704
2019-06-06 0 17 3 88 5.724
2019-06-07 0 11 4 75 5.706
2019-06-08 0 4 3 76 21.891
2019-06-09 0 6 1 81 21.767
2019-06-10 0 13 2 96 18.658
2019-06-11 0 17 1 83 6.054
2019-06-12 1 19 2 70 4.975
2019-06-13 3 19 4 85 5.148
2019-06-14 0 11 0 69 4.847
2019-06-15 0 2 0 82 5.338
2019-06-16 0 5 1 80 5.477
2019-06-17 0 20 1 70 5.386
2019-06-18 2 16 1 70 5.174
2019-06-19 0 13 2 63 5.009
2019-06-20 0 5 0 89 5.123
2019-06-21 0 3 6 123 5.915
2019-06-22 0 3 1 57 5.390
2019-06-23 0 6 1 57 4.437
2019-06-24 0 22 2 59 5.115
2019-06-25 1 16 0 70 6.812
2019-06-26 0 21 1 70 12.101
2019-06-27 0 11 1 63 8.629
2019-06-28 0 8 2 61 6.610
2019-06-29 1 4 4 59 7.003
2019-06-30 0 13 0 59 7.225
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0