Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.293
Tổng số bài viết đã đóng góp:
104.657
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.681
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
83
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.398 - 22-10-2019 16:14:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
104
Tổng số trang được xem:
2.361.142
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
1,80
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
13,37
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,40
Tổng số các nhóm diễn đàn:
71
Thành viên mới nhất:
bachyenbach
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
96,89
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.4:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
8.777,48

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
7.385
lathuvang
4.004
trangvitgioi
3.535
ThaiDzuy
2.692
pquyen
2.282
My Darling
2.048
yugidazai
1.866
penguin
1.672
lehung73
1.613
phuclehuu
1.351

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
5 ngày 9 giờ 37 phút
maitramtg
4 ngày 15 phút
Trần Quốc Hương
2 ngày 13 giờ 30 phút
Bơ Làng
2 ngày 9 giờ 36 phút
DucTai
2 ngày 7 giờ 52 phút
VânKiêuSa
1 ngày 8 giờ 19 phút
Lắng nghe lòng bạn
1 ngày 6 giờ 20 phút
ADMIN
1 ngày 6 giờ 16 phút
Liên Lưu
1 ngày 5 giờ 26 phút
lathuvang
23 giờ 19 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2019 377 3.596 485 1.398 2.361.142
Tháng Mười 2019 21 411 60 1.398 282.926
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
2019-06-01 1 12 1 119 8.462
2019-06-02 0 11 0 120 7.811
2019-06-03 2 19 2 111 7.599
2019-06-04 2 11 1 111 6.591
2019-06-05 1 16 0 184 7.704
2019-06-06 0 17 3 88 5.724
2019-06-07 0 11 4 75 5.706
2019-06-08 0 4 3 76 21.891
2019-06-09 0 6 1 81 21.767
2019-06-10 0 13 2 96 18.658
2019-06-11 0 17 1 83 6.054
2019-06-12 1 19 2 70 4.975
2019-06-13 3 19 4 85 5.148
2019-06-14 0 11 0 69 4.847
2019-06-15 0 2 0 82 5.338
2019-06-16 0 5 1 80 5.477
2019-06-17 0 20 1 70 5.386
2019-06-18 2 16 1 70 5.174
2019-06-19 0 13 2 63 5.009
2019-06-20 0 5 0 89 5.123
2019-06-21 0 3 6 123 5.915
2019-06-22 0 3 1 57 5.390
2019-06-23 0 6 1 57 4.437
2019-06-24 0 22 2 59 5.115
2019-06-25 1 16 0 70 6.812
2019-06-26 0 21 1 70 12.101
2019-06-27 0 11 1 63 8.629
2019-06-28 0 8 2 61 6.610
2019-06-29 1 4 4 59 7.003
2019-06-30 0 13 0 59 7.225
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0