Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.532
Tổng số bài viết đã đóng góp:
111.694
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.844
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
76
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
153
Tổng số trang được xem:
8.815.436
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
7,39
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
18,57
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,17
Tổng số các nhóm diễn đàn:
80
Thành viên mới nhất:
Minh Ngôn
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
189,93
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.451,53

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.607
lathuvang
4.309
trangvitgioi
3.536
ThaiDzuy
3.002
pquyen
2.281
My Darling
2.131
yugidazai
1.870
VânKiêuSa
1.757
penguin
1.672
phuclehuu
1.656

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
15 ngày 12 giờ 39 phút
phuclehuu
11 ngày 41 phút
DucTai
10 ngày 21 giờ 13 phút
maitramtg
10 ngày 19 giờ 37 phút
Trần Quốc Hương
6 ngày 20 giờ 50 phút
VânKiêuSa
5 ngày 18 giờ 31 phút
locnguyen
5 ngày 3 giờ 48 phút
letuantu
5 ngày 1 giờ 44 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 5 giờ 1 phút
kim bang
4 ngày 1 giờ 13 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 312 6.927 3.907 1.601 5.148.750
Tháng Chín 2020 37 961 18 193 471.797
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
2019-06-01 1 12 1 119 8.462
2019-06-02 0 11 0 120 7.811
2019-06-03 2 19 2 111 7.599
2019-06-04 2 11 1 111 6.591
2019-06-05 1 16 0 184 7.704
2019-06-06 0 17 3 88 5.724
2019-06-07 0 11 4 75 5.706
2019-06-08 0 4 3 76 21.891
2019-06-09 0 6 1 81 21.767
2019-06-10 0 13 2 96 18.658
2019-06-11 0 17 1 83 6.054
2019-06-12 1 19 2 70 4.975
2019-06-13 3 19 4 85 5.148
2019-06-14 0 11 0 69 4.847
2019-06-15 0 2 0 82 5.338
2019-06-16 0 5 1 80 5.477
2019-06-17 0 20 1 70 5.386
2019-06-18 2 16 1 70 5.174
2019-06-19 0 13 2 63 5.009
2019-06-20 0 5 0 89 5.123
2019-06-21 0 3 6 123 5.915
2019-06-22 0 3 1 57 5.390
2019-06-23 0 6 1 57 4.437
2019-06-24 0 22 2 59 5.115
2019-06-25 1 16 0 70 6.812
2019-06-26 0 21 1 70 12.101
2019-06-27 0 11 1 63 8.629
2019-06-28 0 8 2 61 6.610
2019-06-29 1 4 4 59 7.003
2019-06-30 0 13 0 59 7.225
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0