Tin chung:

Tin chung

MỜI TẬP THỂ THÀNH VIÊN
BẦU BỔ SUNG
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM


Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.369
Tổng số bài viết đã đóng góp:
108.242
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.736
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
186
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
220
Tổng số trang được xem:
6.735.907
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
8,84
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
15,81
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,11
Tổng số các nhóm diễn đàn:
73
Thành viên mới nhất:
Xi Trum
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
204,42
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
13.718,75

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.050
lathuvang
4.198
trangvitgioi
3.532
ThaiDzuy
2.723
pquyen
2.281
My Darling
2.100
yugidazai
1.868
penguin
1.672
lehung73
1.612
VânKiêuSa
1.491

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
10 ngày 13 giờ 26 phút
maitramtg
8 ngày 12 giờ 14 phút
DucTai
7 ngày 3 giờ 28 phút
Trần Quốc Hương
5 ngày 7 giờ 55 phút
locnguyen
3 ngày 23 giờ 38 phút
-TrườngGiang-
3 ngày 21 giờ 53 phút
VânKiêuSa
2 ngày 23 giờ 53 phút
phuclehuu
2 ngày 17 giờ 6 phút
Bơ Làng
2 ngày 12 giờ 59 phút
kim bang
2 ngày 10 giờ 53 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 139 3.365 3.737 1.601 3.069.220
Tháng Sáu 2020 1 58 0 279 33.649
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
2019-07-01 0 22 3 63 7.337
2019-07-02 0 9 2 57 5.827
2019-07-03 0 18 5 65 4.372
2019-07-04 0 13 0 52 4.482
2019-07-05 2 21 4 64 4.650
2019-07-06 0 4 3 71 4.785
2019-07-07 0 5 0 61 3.987
2019-07-08 0 19 1 50 3.635
2019-07-09 0 16 3 41 3.633
2019-07-10 0 27 4 42 3.626
2019-07-11 0 8 1 82 4.885
2019-07-12 0 4 4 74 6.141
2019-07-13 1 5 1 72 4.652
2019-07-14 0 8 1 62 4.154
2019-07-15 1 11 5 69 4.870
2019-07-16 0 11 4 71 7.015
2019-07-17 0 10 1 77 5.204
2019-07-18 35 44 5 68 5.530
2019-07-19 14 25 0 68 7.938
2019-07-20 0 5 2 63 5.284
2019-07-21 2 11 3 76 5.495
2019-07-22 0 11 2 67 7.897
2019-07-23 2 5 3 68 8.011
2019-07-24 0 2 3 57 10.676
2019-07-25 2 13 3 64 9.531
2019-07-26 0 3 2 78 9.885
2019-07-27 1 2 2 79 10.271
2019-07-28 0 5 2 71 11.330
2019-07-29 1 7 3 69 12.296
2019-07-30 0 4 5 66 10.444
2019-07-31 0 19 3 66 10.240
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0