Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

CHUNG TAY XÂY DỰNG
  Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
Còn thiếu 8.877.000 đ  Click here

Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.290
Tổng số bài viết đã đóng góp:
104.586
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.677
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
103
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
618 - 09-09-2019 01:58:08
Tổng đăng nhập trong ngày:
109
Tổng số trang được xem:
2.281.503
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
1,82
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
13,50
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,43
Tổng số các nhóm diễn đàn:
71
Thành viên mới nhất:
nguyenhainam1994
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
85,07
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.4:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
8.741,39

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
7.368
lathuvang
4.002
trangvitgioi
3.535
ThaiDzuy
2.692
pquyen
2.282
My Darling
2.045
yugidazai
1.866
penguin
1.672
lehung73
1.613
phuclehuu
1.347

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
5 ngày 5 giờ 3 phút
maitramtg
3 ngày 23 giờ 5 phút
Trần Quốc Hương
2 ngày 10 giờ 39 phút
Bơ Làng
2 ngày 9 giờ 36 phút
DucTai
2 ngày 7 giờ 41 phút
VânKiêuSa
1 ngày 7 giờ 17 phút
Lắng nghe lòng bạn
1 ngày 6 giờ 13 phút
ADMIN
1 ngày 6 giờ 6 phút
Liên Lưu
1 ngày 5 giờ 26 phút
lathuvang
23 giờ 2 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2019 373 3.524 474 618 2.281.503
Tháng Mười 2019 17 339 49 154 203.287
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
2019-07-01 0 22 3 63 7.337
2019-07-02 0 9 2 57 5.827
2019-07-03 0 18 5 65 4.372
2019-07-04 0 13 0 52 4.482
2019-07-05 2 21 4 64 4.650
2019-07-06 0 4 3 71 4.785
2019-07-07 0 5 0 61 3.987
2019-07-08 0 19 1 50 3.635
2019-07-09 0 16 3 41 3.633
2019-07-10 0 27 4 42 3.626
2019-07-11 0 8 1 82 4.885
2019-07-12 0 4 4 74 6.141
2019-07-13 1 5 1 72 4.652
2019-07-14 0 8 1 62 4.154
2019-07-15 1 11 5 69 4.870
2019-07-16 0 11 4 71 7.015
2019-07-17 0 10 1 77 5.204
2019-07-18 35 44 5 68 5.530
2019-07-19 14 25 0 68 7.938
2019-07-20 0 5 2 63 5.284
2019-07-21 2 11 3 76 5.495
2019-07-22 0 11 2 67 7.897
2019-07-23 2 5 3 68 8.011
2019-07-24 0 2 3 57 10.676
2019-07-25 2 13 3 64 9.531
2019-07-26 0 3 2 78 9.885
2019-07-27 1 2 2 79 10.271
2019-07-28 0 5 2 71 11.330
2019-07-29 1 7 3 69 12.296
2019-07-30 0 4 5 66 10.444
2019-07-31 0 19 3 66 10.240
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0