Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.546
Tổng số bài viết đã đóng góp:
112.534
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.874
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
103
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
103
Tổng số trang được xem:
9.399.118
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
7,10
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
19,11
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,18
Tổng số các nhóm diễn đàn:
80
Thành viên mới nhất:
Van Thanh Bui
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
188,68
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.755,29

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.787
lathuvang
4.333
trangvitgioi
3.536
ThaiDzuy
3.094
pquyen
2.281
My Darling
2.155
yugidazai
1.871
VânKiêuSa
1.797
phuclehuu
1.682
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
16 ngày 19 giờ 29 phút
phuclehuu
11 ngày 19 giờ 5 phút
DucTai
11 ngày 12 giờ 15 phút
maitramtg
11 ngày 42 phút
Trần Quốc Hương
7 ngày 1 giờ 54 phút
VânKiêuSa
6 ngày 3 giờ 49 phút
letuantu
5 ngày 18 giờ 22 phút
locnguyen
5 ngày 6 giờ 51 phút
ThaiDzuy
4 ngày 7 giờ 58 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 5 giờ 18 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 345 7.773 3.921 1.601 5.732.431
Tháng Mười 2020 28 798 14 376 564.144
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
2019-05-01 1 7 2 105 4.036
2019-05-02 0 11 1 152 8.000
2019-05-03 0 16 3 275 10.418
2019-05-04 2 7 2 165 12.273
2019-05-05 0 15 4 144 8.873
2019-05-06 0 7 5 130 13.055
2019-05-07 1 17 5 74 8.562
2019-05-08 1 30 0 46 8.054
2019-05-09 1 9 3 334 18.745
2019-05-10 2 12 1 174 19.520
2019-05-11 0 12 2 155 15.704
2019-05-12 2 20 1 150 8.692
2019-05-13 5 19 3 142 11.859
2019-05-14 0 9 0 108 7.427
2019-05-15 0 8 1 38 5.954
2019-05-16 1 13 1 42 3.258
2019-05-17 1 14 2 140 5.419
2019-05-18 0 7 0 142 17.632
2019-05-19 0 8 3 114 14.296
2019-05-20 1 15 1 105 13.740
2019-05-21 0 18 0 104 14.706
2019-05-22 2 13 4 109 15.215
2019-05-23 0 12 6 54 12.776
2019-05-24 0 10 5 56 12.696
2019-05-25 1 4 0 169 14.781
2019-05-26 1 23 1 160 18.618
2019-05-27 0 8 5 137 17.335
2019-05-28 0 6 2 144 11.470
2019-05-29 0 14 1 141 17.199
2019-05-30 1 6 6 172 17.753
2019-05-31 2 35 1 193 11.826
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0