Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.546
Tổng số bài viết đã đóng góp:
112.330
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.869
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
113
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
150
Tổng số trang được xem:
9.264.091
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
7,17
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
18,96
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,18
Tổng số các nhóm diễn đàn:
80
Thành viên mới nhất:
Van Thanh Bui
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
189,05
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.681,60

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.749
lathuvang
4.329
trangvitgioi
3.536
ThaiDzuy
3.066
pquyen
2.281
My Darling
2.146
yugidazai
1.870
VânKiêuSa
1.786
phuclehuu
1.678
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
16 ngày 12 giờ 39 phút
phuclehuu
11 ngày 16 giờ 8 phút
DucTai
11 ngày 9 giờ 2 phút
maitramtg
10 ngày 22 giờ 55 phút
Trần Quốc Hương
7 ngày 48 phút
VânKiêuSa
6 ngày 13 phút
letuantu
5 ngày 18 giờ 8 phút
locnguyen
5 ngày 5 giờ 58 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 5 giờ 17 phút
Tran Ha
4 ngày 3 giờ 55 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 338 7.566 3.921 1.601 5.597.404
Tháng Mười 2020 21 591 14 376 429.117
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
2020-09-01 3 102 1 149 17.062
2020-09-02 1 24 0 132 14.913
2020-09-03 1 63 1 147 15.508
2020-09-04 6 55 0 125 14.054
2020-09-05 2 37 2 118 13.916
2020-09-06 2 48 0 117 13.143
2020-09-07 4 41 0 124 14.624
2020-09-08 2 37 1 126 15.656
2020-09-09 0 45 0 121 13.188
2020-09-10 2 32 1 104 13.311
2020-09-11 2 24 0 123 14.993
2020-09-12 0 16 1 104 13.919
2020-09-13 0 15 0 96 14.450
2020-09-14 1 37 0 169 16.944
2020-09-15 0 40 0 121 14.185
2020-09-16 0 39 0 121 15.421
2020-09-17 1 24 0 101 17.454
2020-09-18 0 28 0 95 17.340
2020-09-19 2 8 2 123 17.128
2020-09-20 0 18 1 115 16.111
2020-09-21 0 43 0 124 19.464
2020-09-22 1 29 0 134 17.111
2020-09-23 0 31 3 144 19.235
2020-09-24 4 37 1 121 19.381
2020-09-25 1 19 0 131 18.255
2020-09-26 1 16 3 146 18.412
2020-09-27 0 23 0 122 16.850
2020-09-28 0 16 0 193 20.182
2020-09-29 1 14 1 153 19.689
2020-09-30 5 48 0 137 19.435
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0