Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.546
Tổng số bài viết đã đóng góp:
112.330
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.869
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
125
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
150
Tổng số trang được xem:
9.264.897
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
7,17
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
18,96
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,18
Tổng số các nhóm diễn đàn:
80
Thành viên mới nhất:
Van Thanh Bui
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
189,05
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.682,88

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.749
lathuvang
4.329
trangvitgioi
3.536
ThaiDzuy
3.066
pquyen
2.281
My Darling
2.146
yugidazai
1.870
VânKiêuSa
1.786
phuclehuu
1.678
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
16 ngày 12 giờ 39 phút
phuclehuu
11 ngày 16 giờ 8 phút
DucTai
11 ngày 9 giờ 10 phút
maitramtg
10 ngày 22 giờ 55 phút
Trần Quốc Hương
7 ngày 48 phút
VânKiêuSa
6 ngày 13 phút
letuantu
5 ngày 18 giờ 8 phút
locnguyen
5 ngày 5 giờ 58 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 5 giờ 17 phút
Tran Ha
4 ngày 3 giờ 55 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 338 7.566 3.921 1.601 5.598.210
Tháng Mười 2020 21 591 14 376 429.923
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
2020-08-01 1 18 0 149 21.935
2020-08-02 1 27 0 146 24.807
2020-08-03 2 52 1 133 21.471
2020-08-04 3 49 1 125 17.053
2020-08-05 1 48 0 126 23.483
2020-08-06 1 49 1 138 26.900
2020-08-07 4 59 1 149 22.962
2020-08-08 0 17 0 135 23.235
2020-08-09 0 21 1 144 19.010
2020-08-10 1 20 0 140 16.818
2020-08-11 1 29 1 143 15.965
2020-08-12 2 23 0 76 13.174
2020-08-13 0 13 0 84 13.467
2020-08-14 2 42 1 389 16.705
2020-08-15 1 28 0 166 15.548
2020-08-16 0 21 0 181 14.738
2020-08-17 1 37 0 183 15.687
2020-08-18 0 17 1 178 14.814
2020-08-19 3 24 1 159 15.789
2020-08-20 7 42 4 163 21.551
2020-08-21 2 48 1 165 19.138
2020-08-22 1 13 0 131 15.603
2020-08-23 3 37 0 127 21.132
2020-08-24 2 56 0 152 30.082
2020-08-25 2 33 2 174 19.438
2020-08-26 0 54 0 129 14.983
2020-08-27 0 18 1 117 20.280
2020-08-28 0 42 0 127 18.991
2020-08-29 6 44 1 113 17.525
2020-08-30 3 45 0 138 17.079
2020-08-31 7 58 1 143 16.261
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0