Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.546
Tổng số bài viết đã đóng góp:
112.330
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.869
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
124
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
150
Tổng số trang được xem:
9.264.911
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
7,17
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
18,96
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,18
Tổng số các nhóm diễn đàn:
80
Thành viên mới nhất:
Van Thanh Bui
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
189,05
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.682,90

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
8.749
lathuvang
4.329
trangvitgioi
3.536
ThaiDzuy
3.066
pquyen
2.281
My Darling
2.146
yugidazai
1.870
VânKiêuSa
1.786
phuclehuu
1.678
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
16 ngày 12 giờ 39 phút
phuclehuu
11 ngày 16 giờ 8 phút
DucTai
11 ngày 9 giờ 10 phút
maitramtg
10 ngày 22 giờ 55 phút
Trần Quốc Hương
7 ngày 48 phút
VânKiêuSa
6 ngày 13 phút
letuantu
5 ngày 18 giờ 8 phút
locnguyen
5 ngày 5 giờ 58 phút
-TrườngGiang-
4 ngày 5 giờ 17 phút
Tran Ha
4 ngày 3 giờ 55 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2020 338 7.566 3.921 1.601 5.598.225
Tháng Mười 2020 21 591 14 376 429.938
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
2020-06-01 1 47 0 279 27.449
2020-06-02 2 37 4 243 27.848
2020-06-03 2 30 2 218 26.828
2020-06-04 1 14 0 136 25.303
2020-06-05 0 20 0 106 17.025
2020-06-06 1 15 0 94 14.921
2020-06-07 0 12 0 73 18.103
2020-06-08 4 14 1 77 20.109
2020-06-09 4 28 0 95 15.210
2020-06-10 2 42 1 99 16.702
2020-06-11 1 24 4 105 16.734
2020-06-12 2 16 0 91 14.442
2020-06-13 0 22 1 91 15.627
2020-06-14 0 30 0 128 16.746
2020-06-15 0 25 84 165 18.947
2020-06-16 5 30 2 129 18.147
2020-06-17 2 38 0 128 16.441
2020-06-18 2 30 0 135 18.523
2020-06-19 3 56 0 130 13.846
2020-06-20 0 33 0 119 11.846
2020-06-21 2 36 1 185 16.970
2020-06-22 1 40 3 118 15.198
2020-06-23 0 41 0 113 16.437
2020-06-24 0 24 0 68 13.622
2020-06-25 0 7 1 64 10.342
2020-06-26 0 25 1 113 12.732
2020-06-27 0 5 1 118 13.398
2020-06-28 0 16 1 132 14.194
2020-06-29 1 25 0 126 14.755
2020-06-30 2 31 3 124 15.592
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0