Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.610
Tổng số bài viết đã đóng góp:
116.540
Tổng số chủ đề đã được tạo:
4.993
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
103
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
187
Tổng số trang được xem:
12.563.458
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
5,47
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
19,32
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,07
Tổng số các nhóm diễn đàn:
76
Thành viên mới nhất:
Nguyễn Bình Hưng
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
174,70
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.956,50

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
9.555
lathuvang
4.489
trangvitgioi
3.539
ThaiDzuy
3.356
pquyen
2.281
My Darling
2.165
VânKiêuSa
2.050
yugidazai
1.873
phuclehuu
1.769
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
21 ngày 13 giờ 11 phút
phuclehuu
15 ngày 9 giờ 7 phút
DucTai
13 ngày 21 giờ 55 phút
maitramtg
12 ngày 17 giờ 26 phút
Trần Quốc Hương
7 ngày 23 giờ 44 phút
VânKiêuSa
7 ngày 22 giờ 38 phút
letuantu
7 ngày 8 giờ 45 phút
Tran Ha
7 ngày 1 giờ 29 phút
ThaiDzuy
6 ngày 17 giờ 9 phút
locnguyen
6 ngày 2 giờ 37 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2021 73 2.535 34 235 2.071.273
Tháng Năm 2021 8 218 0 187 280.467
Tháng Tư 2021 16 627 11 204 444.143
Tháng Ba 2021 13 480 5 235 495.184
Tháng Hai 2021 15 373 8 187 406.105
Tháng Một 2021 21 837 10 161 445.374
* 2020 419 9.295 3.961 1.601 6.825.498
Tháng Hai 2020 31 633 15 192 460.477
Tháng Mười Một 2020 35 688 18 194 487.724
Tháng Mười 2020 36 999 21 376 709.010
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0