Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.616
Tổng số bài viết đã đóng góp:
117.045
Tổng số chủ đề đã được tạo:
5.006
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
125
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
123
Tổng số trang được xem:
13.093.052
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
5,26
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
19,13
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,04
Tổng số các nhóm diễn đàn:
76
Thành viên mới nhất:
Rèm cửa Long An
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
173,89
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
14.963,49

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
9.663
lathuvang
4.508
trangvitgioi
3.539
ThaiDzuy
3.384
pquyen
2.281
My Darling
2.168
VânKiêuSa
2.071
yugidazai
1.873
phuclehuu
1.781
penguin
1.672

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
22 ngày 4 giờ 26 phút
phuclehuu
15 ngày 17 giờ 29 phút
DucTai
14 ngày 2 giờ 13 phút
maitramtg
12 ngày 22 giờ 11 phút
VânKiêuSa
8 ngày 2 giờ 29 phút
Trần Quốc Hương
8 ngày 2 giờ 10 phút
letuantu
7 ngày 11 giờ 35 phút
Tran Ha
7 ngày 4 giờ 57 phút
ThaiDzuy
6 ngày 22 giờ 27 phút
locnguyen
6 ngày 2 giờ 59 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2021 87 3.041 40 264 2.600.867
Tháng Sáu 2021 5 246 5 264 291.109
Tháng Năm 2021 17 478 1 258 518.952
Tháng Tư 2021 16 627 11 204 444.143
Tháng Ba 2021 13 480 5 235 495.184
Tháng Hai 2021 15 373 8 187 406.105
Tháng Một 2021 21 837 10 161 445.374
* 2020 419 9.295 3.961 1.601 6.825.498
Tháng Hai 2020 31 633 15 192 460.477
Tháng Mười Một 2020 35 688 18 194 487.724
Tháng Mười 2020 36 999 21 376 709.010
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
2019-10-01 3 26 3 154 24.882
2019-10-02 1 16 4 119 34.955
2019-10-03 0 16 2 101 15.672
2019-10-04 2 10 4 94 8.571
2019-10-05 1 82 2 90 9.805
2019-10-06 0 15 0 99 8.313
2019-10-07 1 14 4 112 13.416
2019-10-08 0 19 0 101 8.966
2019-10-09 0 34 5 135 9.250
2019-10-10 1 10 5 101 9.472
2019-10-11 7 27 8 103 8.671
2019-10-12 0 5 5 96 8.725
2019-10-13 0 14 2 122 15.503
2019-10-14 1 21 2 126 11.146
2019-10-15 0 15 3 134 10.256
2019-10-16 0 16 0 111 7.858
2019-10-17 0 2 1 97 7.506
2019-10-18 1 10 2 112 7.846
2019-10-19 1 9 3 100 7.614
2019-10-20 0 13 3 363 10.464
2019-10-21 0 21 0 1.248 15.784
2019-10-22 0 2 1 1.398 16.511
2019-10-23 2 13 1 438 10.373
2019-10-24 1 19 1 254 12.167
2019-10-25 0 14 0 198 9.009
2019-10-26 0 3 2 134 9.493
2019-10-27 0 25 3 123 15.356
2019-10-28 1 23 4 97 7.915
2019-10-29 0 3 1 221 8.155
2019-10-30 2 16 1 99 9.029
2019-10-31 1 15 3 791 34.063
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0