Người Tôi Cưu Mang - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
1.813
Tổng số bài viết đã đóng góp:
129.273
Tổng số chủ đề đã được tạo:
5.324
Tổng số các khu vực lớn:
6
Số thành viên đang trực tuyến:
63
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1.601 - 16-01-2020 02:17:24
Tổng đăng nhập trong ngày:
109
Tổng số trang được xem:
52.690.151
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
2,42
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
14,57
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
0,65
Tổng số các nhóm diễn đàn:
78
Thành viên mới nhất:
Cẩm Vân
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
173,59
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.2:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
26.397,87

10 thành viên tích cực nhất

banbe6x
11.316
lathuvang
5.469
ThaiDzuy
4.002
trangvitgioi
3.766
VânKiêuSa
2.591
pquyen
2.281
phuclehuu
2.230
loanngyen1202
2.196
My Darling
2.177
yugidazai
1.885

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

banbe6x
35 ngày 20 giờ 6 phút
phuclehuu
25 ngày 7 giờ 27 phút
maitramtg
16 ngày 23 giờ 30 phút
DucTai
16 ngày 6 giờ 58 phút
letuantu
14 ngày 12 giờ 14 phút
VânKiêuSa
12 ngày 7 giờ 7 phút
ThaiDzuy
12 ngày 1 giờ 45 phút
Trần Quốc Hương
9 ngày 18 giờ 23 phút
lathuvang
8 ngày 3 giờ 2 phút
loanngyen1202
8 ngày 57 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2024 61 1.892 12 762 22.152.990
Tháng Bảy 2024 5 165 2 236 1.297.192
Tháng Sáu 2024 11 306 2 395 2.938.913
Tháng Năm 2024 6 227 2 762 3.881.809
Tháng Tư 2024 12 320 0 688 4.809.206
Tháng Ba 2024 10 196 3 671 3.342.414
Tháng Hai 2024 3 256 1 203 3.446.769
Tháng Một 2024 14 422 2 239 2.436.687
* 2023 101 3.978 71 328 8.324.020
Tháng Hai 2023 2 253 0 219 2.767.394
Tháng Mười Một 2023 9 267 1 191 1.229.097
Tháng Mười 2023 1 233 3 210 468.383
Tháng Chín 2023 1 256 4 249 477.827
Tháng Tám 2023 11 259 7 156 598.924
Tháng Bảy 2023 7 307 6 208 350.280
Tháng Sáu 2023 5 435 4 246 295.301
Tháng Năm 2023 11 506 12 267 362.547
Tháng Tư 2023 23 505 13 328 432.347
Tháng Ba 2023 7 430 8 267 469.637
Tháng Hai 2023 12 212 9 289 457.934
Tháng Một 2023 12 315 4 245 414.349
* 2022 131 3.286 93 425 6.252.511
Tháng Hai 2022 19 274 10 243 586.257
Tháng Mười Một 2022 11 304 11 220 671.638
Tháng Mười 2022 10 339 22 268 787.155
Tháng Chín 2022 7 245 13 247 491.015
Tháng Tám 2022 6 220 4 191 510.802
Tháng Bảy 2022 7 262 6 425 505.737
Tháng Sáu 2022 9 187 3 223 564.139
Tháng Năm 2022 5 218 5 249 474.026
Tháng Tư 2022 11 303 4 236 384.778
Tháng Ba 2022 9 227 7 201 437.045
Tháng Hai 2022 17 266 2 226 364.421
Tháng Một 2022 20 441 6 249 475.498
* 2021 178 6.236 88 283 5.468.446
Tháng Hai 2021 17 388 6 205 408.946
Tháng Mười Một 2021 26 303 5 283 445.153
Tháng Mười 2021 7 216 2 130 513.532
Tháng Chín 2021 10 524 7 173 416.269
Tháng Tám 2021 10 694 11 239 536.705
Tháng Bảy 2021 15 812 12 274 426.131
Tháng Sáu 2021 11 504 10 264 411.952
Tháng Năm 2021 17 478 1 258 518.952
Tháng Tư 2021 16 627 11 204 444.143
Tháng Ba 2021 13 480 5 235 495.184
Tháng Hai 2021 15 373 8 187 406.105
Tháng Một 2021 21 837 10 161 445.374
* 2020 419 9.295 3.961 1.601 6.825.498
Tháng Hai 2020 31 633 15 192 460.477
Tháng Mười Một 2020 35 688 18 194 487.724
Tháng Mười 2020 36 999 21 376 709.010
Tháng Chín 2020 42 1.009 18 193 491.334
Tháng Tám 2020 57 1.084 19 389 585.624
Tháng Bảy 2020 42 762 23 171 541.721
Tháng Sáu 2020 38 813 110 279 514.037
Tháng Năm 2020 43 753 106 472 731.694
Tháng Tư 2020 50 1.431 1.961 501 1.029.621
Tháng Ba 2020 16 375 1.470 678 495.252
Tháng Hai 2020 14 281 152 258 361.796
Tháng Một 2020 15 467 48 1.601 417.208
* 2019 404 4.400 601 1.398 3.666.687
Tháng Hai 2019 14 414 49 1.204 541.402
Tháng Mười Một 2019 8 273 52 1.397 660.323
Tháng Mười 2019 26 528 75 1.398 386.746
Tháng Chín 2019 14 435 55 618 234.745
Tháng Tám 2019 202 574 57 199 320.374
Tháng Bảy 2019 61 367 80 82 208.083
Tháng Sáu 2019 14 354 47 184 233.681
Tháng Năm 2019 25 405 71 334 379.892
Tháng Tư 2019 11 418 30 145 320.163
Tháng Ba 2019 18 455 27 345 262.367
Tháng Hai 2019 10 173 56 107 118.911
Tháng Một 2019 1 4 2 2 0